Tabernakelkerk en lockdown

  

De sterk oplopende aantallen besmettingen en de niet afnemende druk op de ziekenhuizen hebben het kabinet doen besluiten tot een volledige lockdown voor vijf weken. Juist in de Kerstperiode vinden we dat net als iedereen heel spijtig, maar met overtuiging willen we als Tabernakelkerk ons bij de lockdown aansluiten. De overheid kan en wil dat niet afdwingen, maar wij willen in dit opzicht solidair en verantwoord zijn.

Praktisch betekent dit dat we zolang de lockdown duurt geen samenkomsten in en om de kerk beleggen. Kringen en vergaderingen houden we online.

Kerkdiensten

In deze omstandigheden zijn we blij met de digitale mogelijkheden die we hebben. De kerkdiensten hopen we uit te zenden in aanwezigheid van alleen de medewerkers.

Het formulier voor reservering van plaatsen is gestopt en mensen die zich voor de komende diensten hadden aangemeld, krijgen apart bericht. Ook het Kinderkerstfeest aanstaande zondag van 16.00 uur en de Tienerdienst van 19.00 uur hopen we live uit te zenden, maar zonder bezoekers.

Jeugdwerk

Zolang de scholen gesloten moeten blijven, zullen we ook de live ontmoetingen voor de jeugd stilleggen. Dat geldt voor de crèche, voor verteldienst, voor clubs en voor catechese. We proberen wel zoveel mogelijk online op te pakken na de kerstvakantie. Ook de oliebollenactie die we met de missiereis-groep wilden organiseren in plaats van de missiereis, gaat niet door omdat het teveel reisbewegingen zou meebrengen. Erg jammer natuurlijk, maar voor nu even waar!

Samenkomsten door de week

Samenkomsten in de kerk, zoals groeigroepen, avondgebed, bijbelkring en stiltemeditatie kunnen voorlopig geen doorgang vinden.

De kerk is wel open voor mensen in nood, voor mensen die in deze situatie een gesprek nodig hebben. Op dinsdag en zaterdag van 10.00  tot 13.00 uur is de kerk hiervoor geopend, zoals ook buurthuizen open blijven voor dienstverlening aan kwetsbare mensen.

Pastoraat

De aanbeveling is om bezoek bij mensen thuis zoveel mogelijk te vermijden. Vervang dit bijvoorbeeld door een telefoongesprek, videobellen, een wandeling of een gesprek bij een open deur of raam. Als het niet anders kan, neem dan steeds de regels in acht (minimaal 1,5 meter afstand, niet meer dan het maximaal aantal bezoekers per dag). Blijf thuis bij coronagerelateerde klachten.

Pastorale zorg van predikant en kerkelijk werker is binnen de regels van de overheid wel toegestaan en ook wij vinden het belangrijk dat dit door kan gaan. Wel hopen we steeds vooraf na te vragen of er bezwaar is tegen fysiek bezoek; telefoon of video kan ook altijd.

Als er overleg met familieleden nodig is bij ernstige ziekte of na overlijden dan ontvangen we hen graag in de benedenzaal van de kerk. Ook kun je daar afspreken voor een pastoraal gesprek.

Licht in het donker

We leven op dit moment in donkere tijden. Dit jaar niet alleen vanwege de korte dagen, maar vooral door de zorgen die er zijn, de lange periode van onzekerheid en eenzaamheid, de beperkte mogelijkheden voor ontmoeting en fysiek contact. Juist in deze dagen kijken we uit naar Kerst. Midden in het donker schijnt een Licht en vieren wij de komst van onze Heer. Vanuit die Hoop leven en geloven wij. Wij wensen iedereen gezegende feestdagen toe!

In Christus verbonden,
namens de kerkenraad,

Janine van Drieënhuizen, voorzitter
Willem Smouter, predikant