Lockdown zonder zingen

  

Aanleiding

De overheid maakt duidelijk: de bestaande lockdown zullen we in elk geval tot 9 februari nog moeten verzwaren. In die situatie kwam de Protestantse kerk deze week met een Dringend advies: gedurende (verlengde) lockdown niet zingen tijdens kerkdienst.

Men noemt als argumenten de grote zorgen over de Britse variant, het feit dat bij twee gemeenten het zingen bron van besmetting lijkt te zijn geweest, en een recent advies van de werkgroep ‘Zingen in de kerk’.

We zien het als een moeilijke keus, maar we vinden dat we ons aan dit advies moeten conformeren. Tegelijk blijven we ons bezinnen wat er wel mogelijk is.

Overwegingen

De eerste overweging is dat juist het live zingen door onze muziekgroep wel een heel groot goed is en dat we het zeer zullen missen. De situaties waar de PKN op doelt zijn incidenteel, maar wel heel heftig.

Voor ons heeft zwaar gewogen het genoemde advies van de werkgroep met deskundigen en de daarin opgenomen “Overwegingen”. Op de risico-piramide in dat document zitten wij op niveau 6 terwijl men adviseert hoogstens op 2 te zitten. En ook dan blijft gelden: de kans is klein, het mogelijk effect is groot en dat willen we niet voor onze verantwoordelijkheid nemen.

Kaders

Voor de betrokkenheid van de gemeente vinden we het belangrijk dat de diensten zo live mogelijk zijn en blijven. Het risico dat we willen verminderen betreft het zingen en niet zozeer het aantal medewerkers. Hieronder geven we een aanzet, waarmee we zondag van start gaan. We zien graag dat de KALM zich nog buigt over aanpassingen aan de gewijzigde situatie.

Praktisch

  1. we vervangen de bijdragen van onze zangers en muzikanten door opnames van wat eerder gezongen werd. Bij voorkeur gebruiken we opnames uit de tijd dat we al geen of weinig bezoekers meer konden toelaten
  2. graag zien we wel live organist of pianist of kleine muziekgroep: voor muziek vooraf en achteraf, voor een bezinnend moment, en ook voor bekende liederen met alleen ondertiteling van de tekst
  3. net als tot heden zien we naast de voorganger graag een ouderling, een diaken, een inleider kinderlied en een Schriftlezer op het podium; we zullen daarnaast dezelfde technici nodig hebben als anders
  4. zowel voor hygiëne als voor de afwisseling lijkt het aan te bevelen om hiervoor verschillende microfoons en plekken te kiezen
  5. het zou mooi zijn als we alternatieve vormen van interactie met de gemeente kunnen bedenken

We blijven steeds zoeken naar mogelijkheden die passen binnen de ontwikkelingen en de richtlijnen van de overheid. Uiteraard staan we open voor uw vragen en reacties. U kunt deze mailen naar scriba@tabernakelkerk.nl.