Jaarverslag Apeldoorns Beraad van Kerken

  

APELDOORNS BERAAD VAN KERKEN is een oecumenisch platform van Apeldoornse kerkgenootschappen.

Het is opgericht in 1968, vanuit de vrijblijvende contacten van oecumenische aard, die er aan vooraf gingen. Hoewel in de eerste fase de Oecumene het hoofdonderwerp was, kwam al snel de intentie ook op sociaal terrein iets te betekenen voor de Apeldoornse gemeenschap.

Zo ontstonden in de loop van de tijd activiteiten als:

  • “Apeldoorn tegen Verarming”,
  • “Kerk en Vluchteling” en
  • “het Stiltecentrum”

Ook op geloofsgebied blijft het Beraad actief. Er wordt deelgenomen in het:

  • “Platform Duurzame Dialoog Apeldoorn” en het
  • “Interreligieus Overleg”

Br Charles le Febre is afgevaardigde namen de Tabkerk.