Voorbereidingen Rebound-week

  

In de meivakantie vindt altijd de Rebound week plaats. Een sport- en evangelisatieprogramma in de wijk bij onze kerk. Ook dit jaar willen we Rebound weer laten plaats vinden. Het is natuurlijk erg spannend wat er mogelijk is, gelet op de Corona-richtlijnen. Op dit moment hebben we meerdere scenario’s uitgewerkt en gaan we sowieso iets doen! Het betekent wel dat de voorbereidingen iets anders verlopen. Gelukkig staat er al een enthousiast sportteam te trappelen om aan de slag te gaan (wil je zelf nog deelnemen aan het sportteam stuur dan snel een berichtje!). Het blijft elk jaar bijzonder om te zien hoeveel enthousiaste jongeren hun vakantieweek willen inzetten om te sporten met de kinderen in de wijk en de liefde van Jezus te delen. We mogen hier als gemeente echt dankbaar voor zijn.

Wat betreft de verdere voorbereidingen willen we u vragen alvast rekening te houden dat de Rebound-week plaatsvindt van 3 tot 7 mei. Mogelijk kunnen we wat later schakelen dan normaal, maar de kans is groot dat er vrijwilligers nodig zijn. Uiteraard komen we hierop terug zodra duidelijk is wat mogelijk is. Voor nu mogen we vooral dankbaar zijn dat de voorbereidingen lopen, scenario’s klaar liggen en er een sportteam beschikbaar is. Tot slot vragen we u om uw gebed voor de verdere voorbereidingen en de mogelijkheden die er straks mogen zijn om het evangelie te delen in de wijk!

Namens Kerkteam Rebound,

Deany Koster