6: De Geest verandert mij

  

God houdt van wie jij bent, een uniek geliefd kind. Er gebeurt wat als je je laat leiden door de Geest. Je verandert. Neem nou Mozes, van nature was hij driftig. Maar in Gods leerschool werd hij de zachtmoedigste mens op aarde, ook al kwam zijn drift tot op het laatst van zijn leven nog wel eens om de hoek kijken. En Zacheüs, hij veranderde van een afperser in een vrijgevig man. Als dat geen wonder is!

Hoe groeit de vrucht van de Geest? Iedereen heeft de levensadem, de geest, van God gekregen. Met onze geest kunnen we openstaan voor de geestelijke wereld: de wereld van God en de wereld van de  tegenstander. Vaak zijn we te druk. We staan weinig open voor de invloed van Gods Geest die ons hart wil raken en wil vullen. Hij helpt om te geloven, te bidden en laat ons Gods Woord verstaan. Hij geeft kracht om onze oude natuur te weerstaan. In de vrucht van de Geest wordt ons karakter naar het beeld van Jezus gevormd (Gal.5:22,23).  Want als Hij je wilt inzetten dan begint Hij eerst je karakter bij te sturen. We worden liefdevoller en een voorbeeld voor anderen.

Paulus zegt in Filippenzen 2:12: ‘Blijf u inspannen voor uw redding en doe dat in diep ontzag voor God, want het is God die zowel het willen als het handelen bij u teweegbrengt.’ Dit is het mysterie van het werk van de Geest in ons. De Geest werkt grotendeels via menselijke activiteiten en processen. Het trainen om geestelijk fit te worden, komt dus niet in de plaats van het vertrouwen op de Geest, maar zorgt dat de Geest Zijn werk kan doen in je verstand en in je hart. Bijbellezen, gebed en aanbidding, zijn belangrijke manieren om je geloof te
trainen en tot bloei te komen.

We zijn samen kerk, verbonden door de Geest. Hij traint ons en helpt ons om meer
op Jezus te gaan lijken en echt een mooi mens te worden.