9: Het vuur van de Geest

  

Ds. W. Smouter schrijft in ‘Herstelwerk’:
Wat onze God bedoelde bij de schepping, wat Hij herstelde in Jezus en Hij zal voltooien bij de wederkomst, dat wil Gods Geest in ons werken en versterken.

Wat onze God bedoelde bij de schepping,

God heeft ons geschapen naar Zijn beeld zodat we met Hem kunnen praten en kunnen luisteren, een echte liefdevolle relatie. En Hij heeft ons uniek gemaakt, gezegend met talenten om te heersen over de schepping, om vruchtbaar en tot een zegen te zijn. Vanwege de zondeval gaan zegenen, luisteren en leven in de kracht van de Geest ons niet meer zo goed af. Toch is de opdracht blijven staan, niet als een eis, maar als een verlangen van God.

Wat Hij herstelde in Jezus,

Jezus zegt in Johannes 10:10: ‘Ik ben gekomen om het leven te geven in al zijn volheid.’ Sinds de komst van Jezus is het Koninkrijk nabij. We zijn met Jezus verbonden door geloof, door de Geest. Iemand die één is met Christus is een nieuwe schepping (2 Kor. 5:17). We mogen weer mens zijn zoals God het bedoelde, navolgers van Jezus, de dingen doen die Hij ook deed in de kracht van de Geest.

En Hij zal voltooien bij de wederkomst,

Sinds de uitstorting van de Heilige Geest hebben we de Geest als voorschot op de grote toekomst gekregen (Ef.1:14). We leven in een tussentijd, tussen Jezus’ eerste en tweede komst. Gebrekkig is onze liefde, beperkt is ons kennen, opgeblazen onze dromen. We maken fouten, stellen teleur en het resultaat valt mogelijk tegen. Toch zegt God dat ons werk niet tevergeefs is. We mogen Gods medewerkers zijn (1 Kor.3:9). Hij neemt onze inzet mee in Zijn plan en zal ons ervoor belonen.

Dat wil Gods Geest in ons werken en versterken.

Jezus zegt ons deze gebroken wereld te omarmen. Hij geeft ieder van ons unieke gaven om te dienen en de kracht om dit te doen en het nieuwe leven te ervaren. Proef en geniet de goedheid van de Heer (Ps.34).

We hebben stil gestaan bij hoe de Geest ons verandert en meer op Jezus laat lijken, de vrucht van de Geest. Daarvoor mogen we oefenen in het ontvangen en leren van Jezus. In de kerk blijven we niet aan de voeten van Jezus zitten, we staan op en gaan wat doen. Niet om onszelf te bewijzen, maar om onze roeping te volgen door de kracht van de Geest.

De Heilige Geest is de persoon die ons leidt en Hij is de kracht die satan in ons leven steeds weer zal verslaan. De Geest is niet hetzelfde als vurig zijn, enthousiasme, meeleven of lef. Dat soort gevoelens wakkert Hij soms wel in ons aan. Hij maakt ons in staat Jezus te volgen in onze daden, in ons werk.

We zijn samen kerk door de aanwezigheid van de Geest en zijn dankbaar voor Zijn kracht om door te gaan op de Weg.