2 okt: Stilteviering

  

Aanstaande zondag 2 oktober is er om 18.30 uur een stilteviering gepland. Deze viering zal in het teken staan van de voorbereiding op het Heilig Avondmaal dat een week later plaats vindt. Het thema van de viering is: “U leidt ons in de stilte”.

De opbouw van de stilteviering is een afwisseling van korte lezingen, een daarop volgend lied, waarna we met elkaar de stilte ingaan. Er zullen drie stiltemomenten tijdens de viering zijn. In de stilte luisteren we naar wat God ons te vertellen heeft voor ons leven op dat moment.

Er staan dit jaar weer verschillende stiltevieringen gepland, op de volgende data:

  • 8 november
  • 8 januari
  • 12 maart
  • 14 mei
  • 18 juni

Als u vragen heeft, of als u betrokken wilt worden bij de voorbereidingen van deze vieringen, dan kunt u terecht bij Yvette Schenk.