Activiteitencommissie

Activiteitencie
Een bazar, een boekenbeurs en een dienstenmarkt: daar zit de Activiteitencommissie achter. De Activiteitencommissie kan door de kerkenraad, de diaconie, de commissie van beheer of door anderen worden ingeschakeld om uiteenlopende taken of opdrachten uit te voeren onder verantwoording van de opdrachtgever. Daarnaast kan de Activiteitencommissie zelf initiatieven nemen of acties organiseren.

Activiteitencommissie
Norman Boom, Han Schenk, Thea Berends(BMK), Esther Rebergen-Lefers , Marieke Taal - Bloemendaal, Esther van Zoest-Voerman