Vacatures

Wij zoeken een nieuwe predikant (m/v)

Zoek jij een gemeente:

 • waarbij je geestelijk leiding mag geven aan een levendige gemeente van 1000 leden?
 • waarbij je op basis van je roeping en talent kunt werken aan onze specifieke opgaven?
 • waarbij je de unieke mogelijkheid krijgt om samen een team van kerkelijk werkers op te
  bouwen?

Wij zoeken een predikant:

 • die ons op eigentijdse en aansprekende wijze kan voeden vanuit Gods Woord
 • die ons wil voorgaan om Christus centraal te stellen in al het werk binnen de gemeente
 • die zich bewust is van eigen kunnen en grenzen daarin
 • die vanuit complementariteit kan samenwerken met andere kerkelijk werkers en
  gemeenteleden om onze opgaven aan te gaan.

Predikant gezocht

Wij hebben als gemeente onderzocht wat wij in de toekomst denken nodig te hebben van de kerkelijk werkers (waaronder de predikant) om – samen – verder te groeien in onze bestemming als gemeente. Er zijn stevige nieuwe opgaven die voortkomen uit de groei en ontwikkeling van de gemeente, maatschappelijke ontwikkelingen en uit ons verlangen als gemeente. Die opgaven willen we als gemeente samen aangaan met een nieuw in te richten kerkelijk team waarvan een nieuwe predikant onderdeel uitmaakt. Wij bidden en vertrouwen erop dat God ons hierin leidt en Zijn Geest ons inspireert en openbaart wat nodig is.

Gevraagd

Wij zoeken een predikant die:

 • wil werken aan ons verlangen om onze bestemming als gemeente van Christus centraal te stellen in al ons werk. Wij zijn een grote gemeente die goed georganiseerd is. Er wordt van alles georganiseerd en er is ruimte voor veel activiteiten. In dat alles raakt onze bestemming soms uit beeld. We denken dat het nodig is om meer vanuit de bestemming en ons verlangen te werken. Wij zoeken een predikant die aan dit verlangen geestelijk leiding wil geven.
 • onze gemeente wil voeden vanuit Gods Woord op zondag en door de week. Wij zoeken een predikant die eigentijds en aansprekend kan preken vanuit een persoonlijk en levend geloof en dat weet te verbinden aan de geloofsvragen binnen de gemeente en hun leven van alledag.
 • mee wil werken aan het opbouwen van een nieuw team van kerkelijk werkers vanuit de opgaven die er binnen onze gemeente zijn. We zoeken geen schaap met 5 poten maar iemand die samen met een nieuw te vormen team wil werken vanuit complementariteit, zijn eigen kwaliteiten en gaven kent en inzet binnen een aantal van de onderstaande opgaven.
  Een predikant die daarnaast de kwaliteiten en gaven van anderen weet te benutten en aan te sporen ten behoeve van het geheel aan opgaven.

Op basis van het bovenstaande willen we samen met de predikant bepalen welke van onze opgaven aansluiten bij de eigen kwaliteiten en gaven en voor welke opgaven we andere medewerkers nodig hebben in ons kerkelijk team voor de komende jaren.

Wij bieden een functie voor 0,8 – 1 fte. Arbeidsvoorwaarden zijn conform de regelingen voor predikanten, zoals vastgelegd door Steunpunt Kerkenwerk.

We vragen:

 • een afgeronde WO opleiding Theologie
 • relevante werkervaring met een kerkelijke gemeente van meer dan 350 leden
 • bereidheid om naar Apeldoorn of omgeving te verhuizen.

Lees hier de opgaven van het kerkelijk team

Lees hier de Profielschets NGK Apeldoorn

Lees hier het Verlangendocument van de Tabernakelkerk

Geroepen?

Herken jij jezelf in onze opgaven en voel jij je geroepen om onze nieuwe predikant te worden? Dan nodigen we je van harte uit om te reageren. Jouw motivatiebrief ontvangen we graag per mail op beroepingscommissie@tabernakelkerk.nl, uiterlijk 19 februari 2023.

Mocht je n.a.v. de vacature nog vragen hebben, dan kun je contact opnemen met Thea Berends via beroepingscommissie@tabernakelkerk.nl. Zet in deze mail jouw naam, telefoonnummer en je vraag, dan bellen wij je terug.