Category Archives: Nieuws

Verslag van wat er in de Tabernakelkerk gebeurt.

21 feb 18.30 uur: ‘Bid en werk’ dienst

Op zondagavond 21 februari is onze avonddienst een ‘Bid en werk’ dienst. Gemeentesecretaris Ina Sjerps vertelt over wat haar dagelijks bezighoudt. In deze dienst staat werken bij de overheid centraal. Gebedsintenties voor het eind van deze dienst kunnen per SMS of Whatsapp naar Tabernakelkerk 06-14917848.

Een uitgestoken hand!

Er gebeuren prachtige dingen in Apeldoorn rondom de komst van vierhonderd asielzoekers! Wat een inzet, wat een hartelijkheid, wat een meeleven! Ook door gemeenteleden zijn initiatieven opgestart om vreemdelingen in… Read more »

Lees je Bijbel…

Vanaf vandaag kun je op de Facebook-pagina van de Tabernakelkerk een dagelijks stukje bij het NBG Leesrooster vinden. Ds Willem Smouter: “Bij terugkomst van vakantie willen we het goede ritme… Read more »

Dagboek “Getuigen”

In het jaarthema zijn we toegekomen aan het blok “getuigen”. Eerst hebben we met elkaar gehad over innerlijke groei en verdieping. Daarna over  de gemeenschap als oefenplek voor  verdraagzaamheid,  geduld, … Read more »

Biddende Gemeente

Een biddende gemeente is een sterke gemeente. We zien naar elkaar om door voor elkaar te bidden, want we geloven dat we van God en elkaar afhankelijk zijn. Het hoort bij het gewone… Read more »