Bijdragen via rentmeesterschap

Apeldoorn rein

Vorig jaar is onze gemeente gestart met “kerk met beide benen in de buurt”. De familie Jochem en Maria Lanting heeft toen wijk Noord ingeschreven bij de gemeente Apeldoorn (Apeldoorn Rein) om een wijk schoon te houden. Door gewoon af en toe rommel op te ruimen in wijk Het Loo leveren lege flessen en blikjes geld op. Dat mogen trouwens ook flessen en blikken van thuis of van school of van elders zijn. De kans is groot dat deze verpakkingen anders gewoon weggegooid worden. Fam. Lanting sorteert zelfs afval van een grootverbruiker en een restaurant om er de waardevolle verpakkingen uit te halen.

We weten dat er meer mensen zijn die lege verpakkingen inleveren bij de daarvoor bestemde automaten (code 1078, Tabernakelkerk). Toch willen we noemen dat Fam. Lanting alleen al ongeveer 20.000 verpakkingen (!) heeft ingeleverd. Een stukje van je omgeving schoonhouden is een mooie manier om te laten zien dat je rentmeesterschap serieus neemt. Niet onbelangrijk is dat de opruimactie € 1.000,- heeft opgeleverd voor de verbouwing van de kerk. Op dit moment beraadt Fam. Lanting zich op 2019. Gaan ze ermee door of niet. Die € 1.000,- kunnen we samen heel eenvoudig verdienen wanneer zoveel mogelijk mensen hun flessen/blikken inleveren.

De oproep aan u: Laten we de kans om op een gemakkelijke manier goed te doen, en tegelijk geld te verdienen voor bijvoorbeeld de verbouwing van de kerk, niet laten schieten. De diaconie roept iedereen op mee te helpen. We zouden graag zien dat scholen meedoen, en jongeren die feestjes bezoeken. Ook sportevenementen, Run’s e.d. leveren (helaas) veel plastic afval. Zolang het statiegeld nog niet is ingevoerd, kunnen we op deze manier samen een bijdrage leveren aan het inzamelen van recyclebaar afval. Bedankt!

Hier vindt u de werkwijze en inlever-locaties.