Werkvormen

1:  Lectio Divina

(zie ook link  voor diverse voorbeelden)

lectioDe groep gaat in een kring zitten. De begeleider legt kort iets uit over de Lectio Divina en leidt de deelnemers door de verschillende stappen. Na de uitleg bij iedere stap is er de nodige stilte.

Tekstgedeelte:

  1. Lectio/lezing

We lezen de tekst langzaam en hardop en luisteren naar wat we horen. Lees de tekst in stilte nog een paar keer over. Sta al lezend stil bij woorden of zinnen die je raken of bij je haken.

  1. Meditatio/overweging

Stel jezelf de vraag: Wat roepen deze woorden of zinnen bij mij op? Hoe raken ze aan mijn eigen leven? Welk licht laten ze daarop vallen? ‘Herkauw’ met deze vragen wat je gelezen hebt.

  1. Oratio/gebed

Spreek het verlangen dat de tekst in je oproept uit naar God.

  1. Contemplatio/beschouwing

Stel je open voor de ontmoeting met de Levende God. Luister naar Gods stem in jou en geef antwoord. Zie je leven in een nieuw perspectief en laat je omvormen door God.

Nagesprek: (30 min.)

Na afloop van de Lectio Divina is er gelegenheid om ervaringen met deze omgang met de tekst uit te wisselen. Vraag: “Heeft de lectio nieuw licht geworpen op het thema/bijbelgedeelte’?”

2: Alternatieve ontmoetingsvormen:

3: Luisterend bidden voor mensen

Maandag 27 oktober gaat de cursus Persoonlijke Voorbede van start. Deze gebedscursus past heel goed bij de eerste G van Geloof. In Dienstbetoon 50-02 wordt uitgelegd wat deze cursus inhoudt en staan de cursusdata.

Het gaat om het bidden voor iemand die naast je staat: waar let je dan op en hoe doe je dat?

Een aanrader voor iedereen die meer verdieping wil door rust en bezinning.

Voor meer informatie hierover, kun je terecht bij Els Hanekamp: tel: 06-25186376 of email; elshanekamp@gmail.com