Jaarthema: de essentie van geloof en kerk

Als in het nieuwe seizoen de luiken weer wat meer open gaan, zullen we veel dingen opnieuw moeten uitvinden. Ik hoorde iemand zeggen: het is net als na een operatie. Dan moet je alles opnieuw leren wat vroeger vanzelf ging. Revalidatie noemen we dat en dat is een heel proces.

Welnu, zo’n soort revalidatie hebben we als gemeente ook nodig. Je moet het opnieuw leren: omzien naar elkaar, samen het geloof oefenen, samen luisteren en bidden. Misschien wel met nieuwe vormen. In de Tabernakelkerk is een werkgroep Nieuwe Wegen bezig, die telkens van zich zal laten horen. Dit themaboekje over de essentie van je geloof en ons kerk-zijn past daar helemaal bij. Zie het als een stimulans, een manier om luisterend naar Gods Woord en Geest opnieuw met God op weg te gaan.

ds Willem Smouter

Dit boekje is zomer 2021 gemaakt voor de Tabernakelkerk, NGK Apeldoorn, door Els Hanekamp en Sylvia Matser met dank aan Jan van Raalte, Janneke Versluis en Marloes Reijenga. Op deze pagina verschijnt wekelijks een nieuw hoofdstuk, vrij te gebruiken op je kring of thuis.

Wekelijkse hoofdstukken