Doop en Avondmaal

Doopdiensten

kinderdoopDoopdiensten zijn voor ons heel bijzonder: een kind van gelovige ouders, of een volwassene die tot geloof gekomen is, die water op ’t hoofd krijgt als teken en zegel dat God zich voorgoed met ons verbonden heeft.

Daar is voor nodig dat je het als ouders aan je kinderen doorgeeft en voor leeft  – anders zou het een loos gebaar zijn.

De doop wordt aangevraagd bij de predikant.
Lees het doopsformulier (pdf) dat we gebruiken
Kijk in het preekrooster wanneer het doopdienst is

Avondmaal

avondmaalsserviesHet heilig Avondmaal is herinnering aan de laatste maaltijd die Jezus met zijn leerlingen hield: gemeenschap met het oog op zijn lijden en sterven. Vijf keer per jaar vieren we het Avondmaal in onze kerk. Ieder die de Heer Jezus heeft aangenomen als zijn Heer en verlosser en die ook in eigen kerk het Avondmaal mag vieren, is bij ons welkom aan de tafel waaraan Jezus Christus de hemelse gastheer is. Wij kennen een ‘gaande viering’, waarbij de deelnemers het podium op komen, brood en wijn ontvangen en tijd kunnen nemen aan de voet van het kruis.

Op de vrijdag vóór de viering houden we ’s middags om 15.00 uur een korte viering in de benedenzaal voor wie de zondagse dienst niet kunnen bezoeken. “Avondmaal voor ouderen” heet het, maar deelnemers van elke leeftijd zijn welkom.

Lees het avondmaalsformulier dat we gebruiken (pdf)
Vind in het preekrooster wanneer het Avondmaal wordt gevierd

Belijdenis doen

Avondmaal vieren is een geloofszaak. Daarom verbinden we het met belijdenis doen.

Iedereen is welkom bij ons in de kerk, maar ergens vraagt het er om dat je een keer voor je geloof uit komt. Dat je je geloof belijdt.

Wij hebben de zondag na Pinksteren een belijdenisdienst, maar ook door het jaar heen zijn er jongeren en ouderen van binnen en buiten onze kerk die belijdenis doen van hun geloof.

Doe mee met belijdeniscatechese of een persoonlijk traject, informatie bij de predikant
Volg de Alpha-cursus om eerst wat meer te leren, informatie
Lees de vragen die bij geloofsbelijdenis aan je worden gesteld (pdf)