Auke Siebenga naar Loosdrecht

  

auke-siebengaAuke Siebenga uit Zwolle heeft in 2007 een half jaar in onze gemeente gewerkt als pastoraal werker. Hij was toen ook beroepbaar als predikant maar dat kwam er niet van.

Nu is hij door de kerk van Loosdrecht benaderd die hem beroepen wil en daarom vond op 27 september een gesprek plaats met een delegatie van de regio, die hem opnieuw beroepbaar stelde.

Jaap Berends en ik waren daarbij aanwezig en we zagen bevestigd wat we destijds bij zijn afscheid schreven: “Hij toonde zich iemand die echt kan luisteren en die de zorgen van mensen ook in het gebed voor God kon brengen”.

Intussen heeft Auke een beroep (part time) uit Loosdrecht gekregen en aangenomen. We wensen hem een goede entree als predikant toe.

WS