Thuisfront Evert en Alice

EvertAlice

Evert en Alice zijn uitgezonden als zendingswerkers via OMF-International naar Indonesië. Ze werken samen met de lokale kerken aan evangelieverkondiging.
Alice is op 30 december 2018 bevestigd in onze gemeente als predikant met bijzondere opdracht.

Zendelingen hebben een verbindingslinie nodig, mensen in de zendende kerk die zorgen dat de werkers op het veld kunnen doen waartoe God ze geroepen heeft.

Bidden

Het belangrijkste dat u kunt doen om bij te dragen aan het werk van Evert en Alice is voor ze bidden. U kunt hun gebedsbrief ontvangen via email of post. In hun nieuwsbrieven vertellen zij over hun werk en geven vaak concrete gebedspunten op. Maar altijd kunt u bidden:

  • voor Gods leiding.
  • voor open deuren, een goede samenwerking met de lokale kerken.
  • voor vrijmoedigheid en fijngevoeligheid in het spreken.
  • voor bescherming, met name in het verkeer en tijdens verre reizen.
  • voor goede gezondheid en energie.
  • voor vreugde in de Heer en bemoedigingen.

Geven

OMF geeft geen salaris, de inkomsten van de zendelingen komen geheel uit giften. Als gemeente collecteren we een keer per jaar voor voor het werk van Evert en Alice en we geven jaarlijks een bescheiden bijdrage. Ook u zelf kunt persoonlijk bijdragen.

Bankrekening: NL36 INGB 0000 4932 96 t.n.v. Stichting OMF
O.v.v. L13008K <uw PC+Huisnr>  (Bijv.:  L13008K 1234AB67a)

Je kunt ook via deze link eenmalig doneren, of via deze link een incasso afsluiten.  

OMF Nederland is aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Giften zijn daarom aftrekbaar van het belastbaar inkomen.

Andere steun

Evert en Alice stellen contact met de gemeente zeker op prijs. U kunt een berichtje sturen (van papier of digitaal) of reageren op hun nieuwsbrief. Met name rondom hun verlof zijn er ook tal van praktische dingen te doen.

Thuisfrontteam

Om een en ander te stimuleren en te coördineren is er een thuisfrontteam. Voor meer informatie kunt u bij hen terecht.

Thuisfront Evert en Alice
Jantine Borreman (voorzitter), Winnie de Jong (penningmeester), Erica Everts-Knoeff (verzending nieuwsbrieven), Martijn Homan, Leonieke Homan-Dekker

Adres Gebedsbrief

Erica Everts, Beukencamp 2, 7907 BB Hoogeveen of via tft@roepea.nl