Volgen op beeld en geluid

De diensten worden zondagmorgen om 10 uur en eventueel zondagavond om 18.30 uur gehouden; onderstaand de morgendienst; avonddienst via deze link

Eerstvolgende dienst

Morgendienst
Datum29-1-2023
Tijd10:00
VoorgangerJac. Ophoff; Zwolle Noord
LiturgieMededelingen en welkom
Taize: Bless the Lord
Votum en groet
Ps 108: 1,2 Mijn hart is, Heer, in U gerust
Leefregels
Gebed
Kinderlied
Opw 723: Kom, volk van de verrezen Heer
Opw 815: Vul dit huis met uw glorie
Schriftlezing Matt. 15 vers 21-28
Preek
NPB 56: 1,3,4 Mijn God, de vijand drijft me in het nauw
Voorbeden/dankgebeden
Collecte
Sela: Glorie heeft een naam
Zegen

Collecte

Je kunt bijdragen aan de collecte van vandaag via de Scipio app, maar ook rechtstreeks met onderstaande link. 

Reacties

We stellen het op prijs als je reageert op de dienst en wel via reageren@tabernakelkerk.nl.