Featured post

Tabernakelkerk live

In onze zondagse diensten zijn gasten altijd welkom. Voorlopig nodigen we de eigen leden ’s morgens om de drie weken uit en ’s avonds nodigen we iedereen uit. Via deze link kunt u de diensten van zondagmorgen live volgen of later terugkijken.

12: Samen gezond kerk zijn

Hoe ben je een gezonde kerk? James Mallon schrijft in ‘Als God renoveert’, zijn visie voor een gezonde kerk. Die wordt gekenmerkt door: gastvrijheid, aansprekende preken, opbouwende muziek, betekenisvolle gemeenschap,… Read more »

Aanscherping COVID-maatregelen

Gisteravond, vrijdag 12 november, zijn nieuwe maatregelen aangekondigd in verband met het oplopende aantal corona besmettingen. We vinden het moeilijk om opnieuw beperkende maatregelen te moeten nemen voor ons gemeente-zijn,… Read more »

9: Het vuur van de Geest

Ds. W. Smouter schrijft in ‘Herstelwerk’: Wat onze God bedoelde bij de schepping, wat Hij herstelde in Jezus en Hij zal voltooien bij de wederkomst, dat wil Gods Geest in… Read more »

1 2 3 47