Financiën

Rekening kerk

Bankrekening NL85INGB0000832205 of NL34SNSB0964249677 t.n.v. Ned. Geref. Kerk te Apeldoorn

Diaconie

Bankrekening NL23INGB0002646930 t.n.v. Diaconie Ned. Geref. Kerk te Apeldoorn

ANBI gegevens

De NGK zijn een Algemeen Nut Beogende Instelling. Dat betekent dat ieder die een bedrag schenkt aan een lokale kerk of aan een zelfstandig onderdeel van de koepel NGK, dit als gift mag aftrekken van de inkomstenbelasting. Bovendien is de ontvanger vrijgesteld van schenkbelasting.

De Nederlands Gereformeerde Kerken hebben van de belastingdienst een groepsbeschikking ontvangen, RSIN 821789788. Het ANBI-nummer van de Tabernakelkerk zelf is 818362947, zie onderstaande link voor meer informatie hierover.

Evert en Alice – OMF

Bankrekening: NL36 INGB 0000 4932 96 t.n.v. Stichting OMF
O.v.v. L13008K <uw PC+Huisnr>  (Bijv.:  L13008K 1234AB67a)

Je kunt ook via deze link eenmalig doneren, of via deze link een incasso afsluiten.  

OMF Nederland is aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Giften zijn daarom aftrekbaar van het belastbaar inkomen

Comité “Red Een Kind”

Bankrekening NL77ABNA0377332860 t.n.v. Red een Kind te Zwolle