Handreikingen

Hieronder leest u een aantal van de afspraken zoals ze gelden in de Tabernakelkerk in Apeldoorn. Ze kunnen alleen functioneren wanneer het besef levend blijft dat niet de regels ons leven brengen, maar Christus.

De documenten (allen in pdf) zijn geschreven door en voor de Nederlands Gereformeerde Kerk te Apeldoorn. Ieder ander mag ze lezen en gebruiken, mits met correcte bronvermelding.

0. Algemeen

001: Plaatselijke regeling 21-06-2023 Regeling Nederlandse Gereformeerde Kerken Apeldoorn – Tabernakelkerk
002: Verlangendocument 14-09-2023 Het verlangen van de Tabernakelkerk voor de nabije toekomst.
003: De opgaven van het kerkelijk team 14-09-2023 Wat we in de toekomst nodig hebben van onze kerkelijk werkers.

1. Eredienst

101: Diensten met karakter 08-03-2007 Karakter, samenhang en onderscheid van de verschillende kerkdiensten.
102: Verstaanbaar spreken 09-11-2012 Aanwijzingen voor microfoongebruik in de kerk.
103: Tweede dienst 07-11-2013 Meer afwisseling in de avonddiensten

2. Pastoraat

Veelgestelde vragen: Pastorale zaken in vacante periode

201: Een zegen over je huwelijk 03-06-2021
Afspraken en werkwijze voor de aanvraag van trouwdienst.
202: Lidmaatschap 06-06-2019 Hoe het in zijn werk gaat bij lid worden, lid blijven en als lid afscheid nemen.
204: Visie op pastoraat 01-10-2020 Basispastoraat, crisispastoraat, ambtelijk pastoraat en ondersteuning daarbij.
205: Als pastoraal bezoeker aan de slag 10-09-2013 Praktische gids voor pastoraal bezoekers.
206: Voorbereiding begrafenis 03-11-2011 Adviezen voor de familie ter voorbereiding.
207: Vertrouwenspersoon 12-10-2017 Twee onafhankelijke personen bij (vermoeden van) misbruik.

4. Jeugdwerk

401: Beleidsplan Jeugdwerk 09-11-2017 Beleidsplan voor de periode 2017-2022 met visie en waarden van jeugdwerk in de Tabernakelkerk
402: Jeugdpastoraat 11-11-2021 In deze handreiking willen we duidelijkheid geven over wat we in de Tabernakelkerk verstaan onder jeugdpastoraat.

6. Gemeenteopbouw

603: Kerkelijk werkers 13-09-2007 Functie- en taakomschrijving voor parttime kerkelijk werkers voor pastoraat en jeugdwerk
bij 603: Taken in Tabernakelkerk 03-05-2013 Update met beschrijving van taakomschrijving voor groot aantal taken binnen de kerk
604: Missie en visie 11-12-2008 Missie en visie voor de Tabernakelkerk, met het beeld van de kandelaar
605: Vrouw in het ambt 11-12-2008 Openstelling van de ambten voor zusters der gemeente
606: Structuur en pastoraat 11-12-2008 Structuur van de kerkenraad en het pastoraat in de gemeente (samenvatting)
607: Roeping ambtsdragers 28-02-2013 Regeling voor het roepen van ambtsdragers door de gemeente
608: Privacy 01-07-2018 Spelregels Privacy in Tabernakelkerk Apeldoorn