Jeugdraad

Vacatures

Binnen het jeugdwerk hebben we de grote uitdaging genoeg jeugdleiders te vinden om onze jeugd te ondersteunen in hun zoektocht naar wie God voor hen is. We hebben momenteel de volgende vacatures binnen het jeugdwerk:

  • Kinderverteldienst coördinator: als coördinator van de kinderverteldienst stuur je het team van kindervertellers aan. Dit zijn volwassenen en jongeren die zich tijdens de zondagse diensten zich inzetten voor de kinderen van basisschoolleeftijd door hen een eigen verhaal/werkje te geven. Dit team moet op sterkte blijven en worden vertegenwoordigt in het coördinatorenoverleg.
  • Pebbles 2 herders: Pebbels zijn de maandelijkse kinderdiensten die we aanbieden in het jeugdwerk. Als herder van Pebbels krijg je een eigen gespreksgroepje van kinderen waarin je napraat over het thema.
  • Benjamin 2 vacatures (voorkeur man): Benjamin is onze club voor kinderen van de bovenbouw van de basisschool. Je draait mee in een team dat ongeveer één keer per twee weken actief is.
  • Basiscat – 1 vacatures: Basiscat is onze catechese voor de bovenbouw van de basisschool. Hier proberen we de kinderen de eerste Bijbelkennis te geven.
  • Denkstof – 1 vacature- coördinator: Denkstof is de catechese voor klas 3/4. Aan het begin van de avond wordt en gezamenlijk gegeten, ten opbouw van de relatie. Vervolgens wordt een thema uitgeplozen met behulp van de Bijbel. De coördinator vertegenwoordigt Denkstof in het coördinatorenoverleg.
  • Rock Solid – 4 jeugdleiders en 1 coördinator: Rock Solid is de club voor groep 8 en klas 1 en 2. Eén keer in de twee weken is dit op vrijdagavond. Met behulp van een programma van Youth for Christ wordt gewerkt aan de relatie met de tieners.
  • 17+ – 3 vacatures: 17+ is de club voor jongeren van 17+. Eén keer per maand spreken zij op zondagavond af in de kerk. Soms ook na de jongerendienst. Hier wordt dieper ingegaan op thema’s die spelen in het dagelijks leven.
  • Explore – 1 vacature: Explore is de catechese voor klas 5/6. Hier wordt eerst met elkaar gegeten en vervolgens op een thema ingezoomd.

Wordt je enthousiast van één van deze vacatures? Schroom niet en neem contact op, want we hebben je hard nodig! Je hoeft niet volmaakt te zijn voor je jeugdleider wordt. We willen juist samen met de jeugd leren van wie Jezus is.

Mail naar: jonathan.hoekstra94@gmail.com

Of bel/app naar: 0610401258

Missie

De Tabernakelkerk is een christelijke gemeente die hart voor God en voor jongeren heeft. We zetten ons in om jongeren van 4 t/m 25 jaar te bereiken met Gods liefde, hen te helpen groeien in geloof, waarbij ze ontdekken wat hun gaven en talenten zijn, andere christenen kunnen ontmoeten en leren om Hem met hun leven te eren.

Visie

Wij geloven dat Jezus uit de dood is opgestaan en dat het  daardoor mogelijk is om in relatie met Hem te leven. Ons verlangen is dat kinderen en jongeren de komende 5 jaar op verschillende manieren gestimuleerd worden om een leven met Jezus vorm te geven. Ouders vinden we een belangrijke schakel en willen we de komende jaren ondersteuning aanbieden in de geloofsopvoeding. Daarnaast spelen vrienden een belangrijke rol en daarom willen we investeren in relationeel jongerenwerk. Om optimaal gebruik te maken van de verschillende jeugdwerkactiviteiten willen we doelgericht samenwerken in de boven- en onderbouw.

Jeugdraad
Voorzitter/Jeugdouderling: Rob van Pijkeren; Jeugdouderling Pastoraat: Eelco Tulp; Secretaris: Christel Tulp; Onderbouw (12-): Alien Hogeweij; Bovenbouw (12+): Jeroen Haijes; Jong Volwassenen(17+): Manon Versteeg; Jeugdwerker: Jonathan Hoekstra

Beleidsplan 2017-2022

De Tabernakelkerk: een kerk waar veel kinderen en jongeren lid van zijn. Ook een gemeente waarin voor deze doelgroep veel verschillende activiteiten georganiseerd worden.

Omdat onze samenleving en de jongeren[1] daarbij voortdurend veranderen, vindt de jeugdraad het van belang het jeugdwerk steeds opnieuw kritisch te bekijken. Wat doen we, waarom doen we dit en bieden we hiermee de kinderen en jongeren wat zij nodig hebben om zelf tot een persoonlijke relatie met Jezus Christus te komen.

Dit beleidsplan is opgesteld voor de periode van 2017-2022 en bevat welke visie en waarden er belangrijk zijn binnen het jeugdwerk van de Tabernakelkerk.
Tevens bevat dit beleidsplan in hoofdstuk 4 concrete doelstellingen voor het seizoen 2017/2018. Dit hoofdstuk zal jaarlijks bij de start van het seizoen door de jeugdraad aangepast worden met concrete doelstellingen voor het komende kerkelijk seizoen.

Jeugdwerkschema2012