Jeugdraad

Missie

De Tabernakelkerk is een christelijke gemeente die hart voor God en voor jongeren heeft. We zetten ons in om jongeren van 4 t/m 25 jaar te bereiken met Gods liefde, hen te helpen groeien in geloof, waarbij ze ontdekken wat hun gaven en talenten zijn, andere christenen kunnen ontmoeten en leren om Hem met hun leven te eren.

Visie

Wij geloven dat Jezus uit de dood is opgestaan en dat het  daardoor mogelijk is om in relatie met Hem te leven. Ons verlangen is dat kinderen en jongeren de komende 5 jaar op verschillende manieren gestimuleerd worden om een leven met Jezus vorm te geven. Ouders vinden we een belangrijke schakel en willen we de komende jaren ondersteuning aanbieden in de geloofsopvoeding. Daarnaast spelen vrienden een belangrijke rol en daarom willen we investeren in relationeel jongerenwerk. Om optimaal gebruik te maken van de verschillende jeugdwerkactiviteiten willen we doelgericht samenwerken in de boven- en onderbouw.

Jeugdraad
Voorzitter/ouderling jeugdwerk: Wouter Kamphuis; ouderling jeugdpastoraat: Peter Hagen; Secretaris: Christel Tulp; Onderbouw (12-): Hannah van Dijken; Bovenbouw (12+): Manon Versteeg; Algemeen lid: Noah Terpstra

Beleidsplan 2017-2022

De Tabernakelkerk: een kerk waar veel kinderen en jongeren lid van zijn. Ook een gemeente waarin voor deze doelgroep veel verschillende activiteiten georganiseerd worden.

Omdat onze samenleving en de jongeren[1] daarbij voortdurend veranderen, vindt de jeugdraad het van belang het jeugdwerk steeds opnieuw kritisch te bekijken. Wat doen we, waarom doen we dit en bieden we hiermee de kinderen en jongeren wat zij nodig hebben om zelf tot een persoonlijke relatie met Jezus Christus te komen.

Dit beleidsplan is opgesteld voor de periode van 2017-2022 en bevat welke visie en waarden er belangrijk zijn binnen het jeugdwerk van de Tabernakelkerk.
Tevens bevat dit beleidsplan in hoofdstuk 4 concrete doelstellingen voor het seizoen 2017/2018. Dit hoofdstuk zal jaarlijks bij de start van het seizoen door de jeugdraad aangepast worden met concrete doelstellingen voor het komende kerkelijk seizoen.

Jeugdwerkschema2012