Jeugdraad

Vacatures

Binnen het jeugdwerk hebben we de grote uitdaging genoeg jeugdleiders te vinden om onze jeugd te ondersteunen in hun zoektocht naar wie God voor hen is. We hebben momenteel de volgende vacatures binnen het jeugdwerk:

  • Kinderverteldienst verteller: We zoeken volwassenen en jongeren die zich tijdens de zondagse diensten zich inzetten voor de kinderen van basisschoolleeftijd door voor hen een Bijbelverhaal te vertellen en hen te begeleiden bij een werkje. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een methode.
  • Benjamin – 3 jeugdleiders: Benjamin is de club voor groep 5, 6 en 7, 1x per 2 weken op woensdagavond.
  • Pebbles – 3 herders: Pebbles zijn de maandelijkse kinderdiensten die we aanbieden in het jeugdwerk. Als herder van Pebbles krijg je een eigen gespreksgroepje van kinderen waarin je napraat over het thema.
  • Rock Solid – 3 jeugdleiders (het liefst 1 vrouw en 2 mannen): Rock Solid is de club voor groep 8 en klas 1 en 2. Eén keer in de twee weken is dit op vrijdagavond. Met behulp van een programma van Youth for Christ wordt gewerkt aan de relatie met de tieners.
  • Denktank tienerdiensten – 1 coördinator en 1 teamlid kernteam: De tienerdienst is één keer in de twee maanden en moet worden uitgedacht wat betreft thema, spreker, muziek en presentatie. De commissie bestaat uit een aantal enthousiaste tieners (de presentatoren, tieners uit de band en tieners voor de PR). We zoeken volwassenen die met hen mee willen denken om geweldige diensten te blijven realiseren.

Word je enthousiast van één van deze vacatures? Schroom niet en neem contact op, want we hebben je har(d)t nodig! Je hoeft niet volmaakt te zijn voor je jeugdleider wordt. We willen juist samen met de jeugd leren van wie Jezus is.

Mail naar: jonathan.hoekstra94@gmail.com

Of bel/app naar: 0610401258

Missie

De Tabernakelkerk is een christelijke gemeente die hart voor God en voor jongeren heeft. We zetten ons in om jongeren van 4 t/m 25 jaar te bereiken met Gods liefde, hen te helpen groeien in geloof, waarbij ze ontdekken wat hun gaven en talenten zijn, andere christenen kunnen ontmoeten en leren om Hem met hun leven te eren.

Visie

Wij geloven dat Jezus uit de dood is opgestaan en dat het  daardoor mogelijk is om in relatie met Hem te leven. Ons verlangen is dat kinderen en jongeren de komende 5 jaar op verschillende manieren gestimuleerd worden om een leven met Jezus vorm te geven. Ouders vinden we een belangrijke schakel en willen we de komende jaren ondersteuning aanbieden in de geloofsopvoeding. Daarnaast spelen vrienden een belangrijke rol en daarom willen we investeren in relationeel jongerenwerk. Om optimaal gebruik te maken van de verschillende jeugdwerkactiviteiten willen we doelgericht samenwerken in de boven- en onderbouw.

Jeugdraad
Voorzitter/Jeugdouderling: Rob van Pijkeren; Jeugdouderling Pastoraat: Eelco Tulp; Secretaris: Christel Tulp; Onderbouw (12-): Alien Hogeweij; Bovenbouw (12+): Jeroen Haijes; Jong Volwassenen(17+): Manon Versteeg; Jeugdwerker: Jonathan Hoekstra

Beleidsplan 2017-2022

De Tabernakelkerk: een kerk waar veel kinderen en jongeren lid van zijn. Ook een gemeente waarin voor deze doelgroep veel verschillende activiteiten georganiseerd worden.

Omdat onze samenleving en de jongeren[1] daarbij voortdurend veranderen, vindt de jeugdraad het van belang het jeugdwerk steeds opnieuw kritisch te bekijken. Wat doen we, waarom doen we dit en bieden we hiermee de kinderen en jongeren wat zij nodig hebben om zelf tot een persoonlijke relatie met Jezus Christus te komen.

Dit beleidsplan is opgesteld voor de periode van 2017-2022 en bevat welke visie en waarden er belangrijk zijn binnen het jeugdwerk van de Tabernakelkerk.
Tevens bevat dit beleidsplan in hoofdstuk 4 concrete doelstellingen voor het seizoen 2017/2018. Dit hoofdstuk zal jaarlijks bij de start van het seizoen door de jeugdraad aangepast worden met concrete doelstellingen voor het komende kerkelijk seizoen.

Jeugdwerkschema2012