Jeugdraad

In ons jeugdwerk bieden we verschillende activiteiten aan. Voor al deze activiteiten zijn leiders nodig, ruimtes en materialen. Hiervoor zijn goede afstemming (praktisch en inhoudelijk), toerusting en financiën nodig. Daar is de Jeugdraad voor. 

Daarnaast denken we met elkaar na over visie en beleid, bewaken we de visie en het beleid, ondersteunen en regelen we de toerusting voor de vrijwilligers die actief zijn in het jeugdwerk. Dit alles doen wij in de kracht en met de inspiratie van de Heilige Geest.

Verantwoordelijkheid en kaders

De jeugdraad valt onder de verantwoordelijkheid van de kerkenraad, vertegenwoordigd door de ouderling jeugdwerk en ouderling jeugdpastoraat. De ouderling jeugdwerk neemt deel aan het BMK (Breed Moderamen Kerkenraad) en legt daarin beleidsmatige en inhoudelijke vraagstukken voor vanuit het jeugdwerk.

De jeugdraad heeft als doelgroep: kinderen, tieners en jongeren, van 0 – 23 jaar.

De jeugdraad heeft de volgende verantwoordelijkheden en taken:

 • Visie ontwikkelen voor het jeugdwerk in deze tijd, in de Tabernakelkerk.
 • Beleid ontwikkelen op basis van deze visie en dit tot uitvoer te brengen.
 • Coördineren van de verschillende jeugdwerkonderdelen en -pastoraat
 • Ondersteunen en aansturen van jeugdleiders en vrijwilligers.
 • Toerusting bieden aan jeugdleiders, vrijwilligers en ouders.

Samenstelling

Bij een voltallige bezetting ziet de jeugdraad er als volgt uit: 

  • Ouderling jeugdwerk (voorzitter): Wouter Kamphuis
  • Ouderling jeugdpastoraat (vicevoorzitter): Peter Hagen
  • Coördinator Bovenbouw (12+): Manon Versteeg
  • Coördinator Onderbouw (12-): Hannah van Dijken
  • Jeugdlid: vacature
  • Secretaris: Ineke Timmerman
  • Penningmeester: Mark Baas

Contact met de jeugdraad kan via de secretaris van de jeugdraad.