17+ Jeugdwerk

Bij het 17+ werk zijn er een aantal dingen die we belangrijk vinden. We vinden het belangrijk dat we elkaar regelmatig zien. We vinden het belangrijk dat de jongeren zelf verantwoordelijk worden in het 17+ werk. En we vinden het belangrijk dat we thema’s behandelen die voor de jongeren actueel zijn, om die te verbinding met Bijbelse waarheden. Hierdoor komen jongeren in gesprek met leeftijdsgenoten en groeit de onderlinge verbinding.

Het 17+ werk binnen deze kerk bestaat uit twee kringen. Eén 17+ kring en één 20+ kring. Beide kringen zien elkaar 2 keer per maand. Eén keer als kring apart en één keer met de hele groep. Dan worden beide kringen samengevoegd.

Kringen

De kringen worden zoveel mogelijk zelfstandig door de jongeren georganiseerd. Er zijn wel jeugdleiders bij aanwezig, maar zij zullen slechts fungeren als coaches. Globaal zal de kring bestaan uit de volgende elementen: met elkaar eten, leven delen (hoe-is-het-rondje) en een stuk thematische verdieping door de Bijbel. Dit is de plek waar het thema discipelschap vorm krijgt. Het moeten groepen worden waarin de jongeren zich veilig voelen om wat over zichzelf te delen en waarin ze met elkaar nieuwe dingen over God mogen ontdekken. Jongeren zullen worden uitgedaagd om te koken en de kring te leiden. Qua locatie zal er gezocht worden naar ruimte bij de jongeren thuis. Dit alles om het zoveel mogelijk van de jongeren zelf te maken. Door de kringen zo zelfstandig mogelijk te laten draaien zorgen we voor autonomie. Door twee kringen te maken faciliteren we het gesprek met leeftijdsgenoten en voorkomen we dat de belevingswerelden te ver uit elkaar komen te liggen. 

Together

Twee weken na de kringavond is er een avond met alle kringen bij elkaar. Deze avonden variëren qua programma. De ene avond zal worden ingevuld als viering met aanbidding en een spreker, de andere avond zal van missionair/diaconale aard zijn en tijdens een derde avond draait het vooral om gezelligheid. De thema’s op deze avonden moeten actueel zijn of actueel gemaakt worden. Dit creëren we door de jongeren veel inspraak te geven in de invulling van de avonden. Zo kunnen jongeren mee doen in de muzikale aanbidding, in het gebed, in het delen van dingen of in het dienen van anderen. Samen ontdekken wat het is om Jezus te volgen en samen ontdekken hoe te getuigen van Jezus.

Data 2021/2022

Datum: Activiteit:
14 november kringavond
28 november kringavond
12 december together
9 januari together
23 januari kringavond
13 februari together
27 februari kringavond
13 maart together
27 maart kringavond
10 april together
24 april kringavond
8 mei together
22 mei kringavond
5 juni together
19 juni kringavond
3 juli together afsluiting

Communicatie & aanmelden

Binnen het 17+ werk communiceren we voornamelijk via de WhatsApp-groepen van de kringen. Mocht u vragen hebben over de opzet of mensen kennen die zich graag aan zouden willen sluiten kunt u contact zoeken met Jonathan Hoekstra. 

E-mail: jonathan.hoekstra94@gmail.com

Telefoon: 06-10401258