Wat geloven wij?

Onze kerk heet naar de “tabernakel” uit de Bijbel: dat is de tent waarin God vroeger symbolisch bij mensen wilde wonen. Overigens, de clou van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde is dat Gods woning weer onder de mensen zal zijn. Eigenlijk is dat het hele verhaal: dat God bij ons woont en wij bij hem. Daarom is de tabernakel uit de Bijbel heel geschikt om the basics van het geloof te bespreken. Dat gebeurt hieronder in zeven preken. Houd je meer van kijken of lezen, zie dan rechterkolom bovenaan voor foto’s en lesmateriaal.

1. Toegang – hoe kom je erbij?

Laten we eerlijk zijn: als je om de tabernakel heen loopt, lijkt het een afgesloten wereld met witte muren.

Je ziet niet wat er binnen gebeurt, alleen hoor je praten en zingen en misschien ruik je een vreemde lucht.

Moeilijk te begrijpen. En dat is ook vandaag wel een punt: hoe ziet de wereld van het geloof eruit zolang je eromheen loopt?

  •       Beluister preek over Exodus 27: 9-19

2. Vergeving – het gaat meteen over schuld

Als je de tabernakel binnenwandelt, tenminste de voorhof, dan struikel je als het ware over het brandofferaltaar. Het staat daar frontaal aan het begin van de hof en je kunt er niet om heen. Dat altaar is symbool van de vergeving van zonden en ja, dat is moeilijk. Dit is toch wel de grote hobbel: dat het in de kerk over je zonden moet gaan. En toch: een geloof waar de pijnpunten uit geschrapt zijn, daar wil je toch niet bij horen?

  •       Beluister preek over Exodus 27: 1-8

3. Nieuwe start – voor als je je vies voelt

Als je kwaad doet, maakt dat je niet alleen schuldig maar ook vies. Dat zijn twee verschillende dingen. Je hebt toch ook wel eens dat je echt wel om vergeving gebeden hebt en dan geeft God dat ook, maar je blijft een vies gevoel houden.

Die realiteit is in de symboliek van de tabernakel uitgedrukt doordat er twéé voorwerpen staan op de weg naar het heiligdom: eerst het altaar, maar ook het wasbekken. Het is zó’n belangrijke realiteit dat het goed is om ons daar eens in te verdiepen.

  •       Beluister preek over Exodus 30: 17-21

4. Gemeenschap – je hebt ook met elkaar te maken

In het heilige, de middenste ruimte van de tabernakel, staat een tafel met brood en wijn, en wierook. De taal van zo’n tafel is: gemeenschap, verbondenheid. Het brood dat erop ligt heet toonbrood, letterlijk: brood van het aangezicht. Je moet echt niet denken dat ‘t om de primitieve gedachte zou gaan dat God honger heeft en een broodje krijgt. Nee, als bij een maaltijd kijk je elkaar in de ogen. Wij lazen erover aan de avondmaalstafel, daarom bestaat de preek uit drie stukjes.

  •       Beluister preek over Exodus 25: 23-30

5. Uitstraling – wat gaat er van een gelovige uit?

Het eerst nodige in het heiligdom is misschien wel de kandelaar: anders zie je helemaal niks, onder die dikke kleden. Voor Jezus is het een van de belangrijkste thema’s: jullie zijn het licht der wereld. En zo’n lichtje zet je niet onder een korenmaat maar op de standaard zodat iedereen er wat aan heeft.

Dat wordt nogal eens verkeerd begrepen. “Wat doet onze kerk aan evangelisatie?” – maar een kerk doet niks en een standaard geeft geen licht; het komt erop aan of je zélf het licht wilt doorgeven. We bespreken de brandstof daarvoor en de gewijde vorm van de standaard.

  •       Beluister preek over Exodus 25: 31-40

6. Aanbidding – door te bidden kom je dicht bij God

In de serie over de tabernakel bespreken we vandaag het reukofferaltaar. Dat het tegelijk een lofprijzingsdienst is, komt heel goed uit want juist dat is de betekenis van dit tweede altaar dat meer hoog dan breed is. Het gaat om lofprijs en aanbidding, om een geur van dankbaarheid. We bespreken dat reukwerk voor God niet bedoeld is om zelf aan te ruiken (Exodus 30: 34-38), dat er niets is waarmee je zo dicht bij God komt als een loflied (Hebreeën 9: 1-4) en dat mét die lofliederen ook onze gebeden voor Gods aangezicht komen (Openbaring 8: 1-5).

  •       Beluister preek over Exodus 30: 1-10

7. Hoop – waar gaan we uiteindelijk naar toe?

Het binnenste heiligdom is zoveel als de troonzaal: de Heer regeert. Het is een werkelijkheid die we geloven maar het is nog een verborgen werkelijkheid.

Het mooiste van de tabernakel is natuurlijk de ark; deel van een symboliek die uitstraalt: hier is het paradijs. Het paradijs dat door cherubs afgesloten werd en nu zijn er cherubs die alleen maar ‘verzoening’ kunnen zien.

  •       Beluister preek over Exodus 25: 10-22

2 thoughts on “Wat geloven wij?

  1. Pingback: Tabernakel: de toegang • Smouter.net

  2. Pingback: Tabernakel: vergeving • Smouter.net

Comments are closed.