Kringen: kleine gemeenschap

Vind een kleine gemeenschap binnen de grote kerk!
Naast de zondagse kerkdiensten hebben we door de week kringen van elke denkbare soort. Hieronder een overzicht van alle kringen waar nieuwkomers van harte welkom zijn.
Kringenmakelaar is onze ouderling Gemeentewerk Thea Berends. Zij kan je ook een formulier sturen om nieuwe kringen aan te melden.


Onderweg

1 oktober 2021 — kleine kring om de 3 weken. 2 oudere echtparen en 2 zusters.

wij zijn niet gebonden aan een wijk.


Get service

28 september 2021 — We zijn een in 2017 gestarte bijbelkring met stellen die relatief nieuw zijn in de Tabernakelkerk. Momenteel zijn we met zes stellen. We komen één keer in de vier weken op dinsdagavond bij elkaar. We starten de avond om 20.00uur en verdiepen een thema dat één van ons heeft voorbereid, rond 22.00uur sluiten we af. Tussen de kringen door spreken we af voor gezellige ontmoetingen zodat we elkaar en ook onze kinderen verder leren kennen.

Op dit moment heeft deze kring het maximum aantal leden bereikt.


Life

3 augustus 2021 — Groeigroep.12 bijeenkomsten samen enkele kernthema’s van het geloof en leven doorwandelen. 1x per 3 weken.

Groeigroep “Life” voor nieuwe kerkleden en ieder die daarbij wil aansluiten,


Gebedskring

3 augustus 2021 — We komen wekelijks bijeen op dinsdagavond van 19.00-20-00 uur om te bidden voor de gemeente en ons persoonlijk leven.

Samen bidden helpt, bid mee


Gebedskring-Noord

3 augustus 2021 — De bijeenkomsten zijn op dinsdagavond van 19.00 - 20.00 uur. De samenstelling van de kring overlapt voor een deel de Bijbelkring-Noord. We zingen enkele liederen, er is een korte meditatie, de gebedspunten worden besproken en aansluitend vindt kringgebed plaats.

Iedereen is van harte welkom, maar het moet wel in een huiskamer passen.


Bijbelkring-Noord

3 augustus 2021 — We zijn een kring van voornamelijk 60-plussers. We proberen de te bespreken gedeelten uit de Bijbel vooral praktisch handen en voeten te geven. We komen 1 keer per 3 weken samen op de dinsdagavond bij toerbeurt bij een van de leden thuis.

We hebben geen voorkeur, maar wat verjonging zou welkom zijn.


West Gezellig

3 augustus 2021 — Zoals de naam al zegt zijn wij een kring met leden uit wijk West. Zo om de 5 weken komen wij op zondagavond bij elkaar om te spreken over de dagelijkse beslommeringen en over wat ons verder ook maar bezighoudt. De kring bestaat nu uit 8 leden van rond de 50 jaar.

Wees van harte welkom als je ook gezellig met ons mee wilt praten! We denken dat vooral stellen van dezelfde leeftijd zich bij ons thuis zullen voelen.


Sportfreaks

2 augustus 2021 — Wij als Sportfreaks organiseren elke 2e en 4e zondag van de maand sportmiddagen voor kinderen in Apeldoorn Zuid. Dit doen wij aan het veldje bij de Spechtweg van 14:00 tot 16:00. Hier vertellen wij door middel van een dramastuk over het geloof en wij staan tijdens het sporten altijd klaar voor de kinderen die behoefte hebben om te praten of vragen hebben.

Ben jij 15 jaar of ouder dan kun je mee helpen met het begeleiden van de sportmiddagen en/of kan je lekker meesporten met ons! Ben je jonger dan 15 dan ben je altijd welkom om mee te sporten!


Gebedsgroep Hannah

10 augustus 2020 — Met een kleine groep vrouwen komen we één keer in de drie weken op donderdagavond bij elkaar. Samen lezen we een stukje uit de Bijbel, aan de hand waarvan we mediteren en reflecteren: Wat vertelt het je? Wat valt je op? Waar word jij bij bepaald? Welke vragen en gevoelens komen bij je op? Is er iets dat je moet belijden? Samen geloven, luisteren, delen, God loven en bidden voor elkaar en de wereld om ons heen.

Heb je interesse om mee te doen of wil je meer weten? Neem gerust contact met ons op!


Bijbelkring Zuid

26 augustus 2019 — We behandelen een Bijbelboek of een boekje. 1 x in de 3 weken op de maandagavond bij iemand thuis. Leeftijden 55 plussers. Na de vergadering altijd tijd voor een drankje. We zijn al jaren een hechte groep.

Mensen uit zuid, welkom!


Zangkring in de Viermaster

8 augustus 2019 — Elke eerste woensdag van de maand komen we van 20:30 tot 21:30 bij elkaar, ook in de zomermaanden. We zingen dan samen een aantal liederen in een huiskamer in de Viermaster, een woonvorm in Dok Zuid. Ook maken we een praatje met de aanwezigen. In elk geval is dat ons eigen gemeentelid Thijs, meestal zijn er daarnaast nog ongeveer 5 à 6 bewoners.

We willen iedereen uitnodigen om zo nu en dan eens een keer mee te komen zingen. Daarnaast zou het fijn zijn als er mensen zijn die een muziek instrument bespelen. En we zouden het heel fijn vinden als er meer mannen zouden mee zingen.


25+ kring

3 augustus 2019 — Samen eten, bidden en bijbelstuderen op de maandagavond (om de week) vanaf 18.30 uur. De nadruk ligt op naar elkaar luisteren en naar aanleiding hiervan bidden. De leden zijn overwegend vrijgezellen van 25 - 40 jaar, maar gezinnen zijn net zo welkom!

Als je behoefte hebt aan een gezellige, betrokken, bijbelvaste 25+ kring ben je van harte welkom!


Gebedsuur jeugdwerk

25 januari 2019 — In deze kring komen we met wie wil samen om gezamenlijk voor de jeugd en het jeugdwerk in de kerk te bidden. We doen dit de eerste zaterdag van de maand van 10-11. We geloven dat samen bidden ons met elkaar verbind en dat God ons door gebed kan vullen met passie voor de jeugd en het jeugdwerk.

Iedereen is welkom bij deze kring. We zijn blij met mensen die vast komen, maar net zo blij met mensen die er af en toe bij kunnen zijn.


Bijbelkring West

21 augustus 2018 — Onze bijbelkring komt 1 x per 3 weken bij elkaar op woensdag op wisselende locaties. De leden (van jong tot oud) bespreken onderdelen van de bijbel a.d.h. van een jaarlijks (samen) opgesteld rooster.

De kring heeft op dit moment de maximale bezetting. Wilt u hier meer over weten, kunt u altijd contact opnemen met de coördinator.


Stellenkring 3.0

21 augustus 2018 — Wij zijn een stellenkring. Een bijbelkring gericht op jonge stellen. We komen 1 maal in de 3 weken samen op zondagavond.

Jongestellen In de leeftijd tot 30 jaar


Non-Fictie Leeskring

4 juni 2018 — Wij zijn een enthousiast groepje gemeenteleden dat ongeveer eens in de twee maanden bij elkaar komt om een boek te bespreken, meestal non-fictie. We hebben geen vaste avond, maar leggen steeds in onderling overleg de volgende avond vast. De te bespreken boeken kiezen we natuurlijk zelf uit en liggen op het vlak van maatschappij, politieke economie, theologie en (medische) ethiek. Sommigen lezen heel graag en delen graag eens hun leeservaringen met anderen, voor anderen is de kring juist een stok achter de deur om eens maatschappelijk relevante of actuele boeken te lezen. Bovendien is het aardige ook dat je door de inbreng van anderen soms uitgedaagd wordt om uit je “comfortzone” te komen, wat betreft het soort boeken dat je leest.

Wees van harte welkom om je bij ons aan te sluiten, welke leeftijd je ook hebt!


De Maten

2 juni 2018 — Wij zijn een bijbelkring die 1x per 3 weken samenkomt bij 1 van de leden thuis. Meestal bespreken wij een boekje, soms gekoppeld aan het jaarthema van onze kerk.

Voel je welkom om eens te komen "proeven" of deze kring iets voor jou is.