Kringen: kleine gemeenschap

Vind een kleine gemeenschap binnen de grote kerk!
Naast de zondagse kerkdiensten hebben we door de week kringen van elke denkbare soort. Hieronder een overzicht.

Kringmakelaar is Rian Brem. Bij haar kun je terecht als je graag deel wilt uitmaken van een kring. Je kunt bij haar ook nieuwe kringen aanmelden en wijzigingen doorgeven.


 

Get service

We zijn een in 2017 gestarte Bijbelkring met stellen die relatief nieuw zijn in de Tabernakelkerk. Momenteel zijn we met zeven stellen.
We komen één keer in de vier weken op dinsdagavond bij elkaar. We starten de avond om 20.00uur en verdiepen een thema dat één van ons heeft voorbereid, rond 22.00uur sluiten we af. Tussen de kringen door spreken we af voor gezellige ontmoetingen zodat we elkaar en ook onze kinderen verder leren kennen.
De contactpersoon van de kring is Jaco Blokland.


 

Hannah

Met een kleine groep vrouwen komen we één keer in de drie weken op donderdagavond bij elkaar. We volgen momenteel het boekje Naakte spiritualiteit van Brian McLaren. Samen geloven, luisteren, delen, God loven en bidden voor elkaar en de wereld om ons heen.

De contactpersoon van de kring is Caroline Timmerman.


Bijbelkring-Noord

We zijn een kring van voornamelijk 65-plussers. We proberen de te bespreken gedeelten uit de Bijbel vooral praktisch handen en voeten te geven. De laatste twee jaar hebben we het jaarthema besproken aan de hand van het door de kerk aangereikte boekje.
We komen 1 keer per 3 weken samen op de dinsdagavond, bij toerbeurt bij een van de leden thuis.
Contactpersoon van deze kring is Harry Veldman


Gebedskring-Noord

We zingen enkele liederen, er is een korte meditatie, de gebedspunten worden besproken en aansluitend vindt kringgebed plaats.
We komen op dinsdagavond van 19.00 – 20.00 uur bij elkaar. We komen één keer per drie weken fysiek bij elkaar, de andere twee keer houden we kringgebed via WhattsApp in hetzelfde format.
Contactpersoon van deze kring is Harry Veldman


Gebedskring

We komen wekelijks bijeen op maandagavond van 19.00-20-00 uur om te bidden voor de gemeente en ons persoonlijk leven.
Samen bidden helpt, bid mee.
De contactpersoon van de kring is Els Hanekamp.


Dertigerskring

De dertigerskring is een interkerkelijke kring voor dertigers.
Op een kringavond praten we over wat ons bezighoudt en doen we bijbelstudie. Kortom: een hoop goede gesprekken!
De kring komt op maandagavond samen, 1x per twee weken.
De contactpersoon van de kring is Wendy Wubs.


Groeigroep Life

Wij delen lief en leed en bespreken dan een onderwerp. De kring is niet wijkgebonden.
We komen één keer in de drie weken op donderdagavond bij elkaar.
De contactpersoon van de kring is Irene Hoogendoorn.


Bijbelkring Apeldoorn-Zuid/Ugchelen

We bespreken dit jaar het boekje ‘Ontmoetingen met Jezus’.
Wij (55 plussers) komen eens in de drie weken op zondagavond bij elkaar bij één van de leden. Na afloop is er altijd tijd voor een drankje.
De contactpersonen van de kring zijn Nico Waagmeester en Alies Bernard.


Zangkring op de Viermaster

Op de Viermaster, een zorgafdeling naast Dok Zuid, wonen jonge mensen met niet-aangeboren hersenletsel. We komen met een groepje bij elkaar om christelijke liederen (meestal Opwekking) te zingen. Er is gitaarbegeleiding.
Vaak zitten er al een aantal bewoners op ons te wachten, anderen halen we even op. Na ongeveer 20 minuten zingen brengen we de mensen terug naar hun kamer en gaan wij ook weer naar huis.
De zangkring is elke eerste woensdag van de maand van 19:00 tot 19:30 uur.
De contactpersonen van de kring zijn Gea Paape en Marloes Pen
NB. Het zou fijn zijn als mensen zich willen aansluiten. Graag een berichtje naar Gea of Marloes, zodat we niet met een te grote groep komen. Het zou ook heel fijn zijn als er nog iemand is die een groepje kan begeleiden op een instrument. Neem daarvoor contact op met Piet Kraaijeveld.


Bijbelkring West

Meestal komen wij op een woensdagavond samen bij één van de kringleden. De frequentie is één keer per 3 weken
We bespreken een (Bijbels) onderwerp volgens een door de leden vastgesteld rooster.
De contactpersonen van de kring zijn Lex en Sjaan Dijkman.


Non-fictie kring

Wij zijn een enthousiast groepje gemeenteleden dat ongeveer eens in de twee maanden bij elkaar komt om een boek te bespreken, meestal non-fictie. We hebben geen vaste avond, maar leggen steeds in onderling overleg de volgende avond vast. De te bespreken boeken kiezen we natuurlijk zelf uit en liggen op het vlak van maatschappij, politieke economie, theologie en (medische) ethiek. Sommigen lezen heel graag en delen graag eens hun leeservaringen met anderen, voor anderen is de kring juist een stok achter de deur om eens maatschappelijk relevante of actuele boeken te lezen. Bovendien is het aardige ook dat je door de inbreng van anderen soms uitgedaagd wordt om uit je “comfortzone” te komen, wat betreft het soort boeken dat je leest.
Vaak beginnen we de avond met een maaltijd.
De contactpersoon van de kring is Henk van der Does.


Soul sisters

Wij zijn een kleine kring. Op dit moment hebben we alleen vrouwelijke leden, vandaar de naam. De deelnemers komen uit verschillende wijken.
We bespreken verschillende Bijbelse onderwerpen, waaronder dit jaar de brieven aan de zeven gemeenten uit Openbaringen. We leven met elkaar mee en bidden met elkaar.

We komen 1 x per 14 dagen bij elkaar op donderdagochtend van 10 tot 12 uur bij een van de leden thuis.

De contactpersoon van de kring is Marian Bos


Leef

Leden van onze groeigroep (nu 10 leden, leeftijd tussen 40 en 70 ongeveer) wonen verspreid over Apeldoorn, maar de meesten wonen in Zuid/Ugchelen. Wat we doen verschilt per seizoen: het ene seizoen bespreken we een boekje of een Bijbelboek (vorig seizoen Daniël), soms  bereiden we om beurten een onderwerp voor dat ieder zelf kiest. Dit seizoen (’23-’24) bespreken we het boekje ‘Liturgie van het alledaagse’. Met elkaar meeleven in lief en leed vinden we belangrijk.
We komen op donderdagavond, ongeveer 10 keer per seizoen, bij elkaar.

De contactpersoon van de kring is Janneke van ’t Spijker.


Groeigroep maandagavond

Wij volgen meestal het thema van de kerkenraad. Soms doen we voor de afwisseling een ander onderwerp. Qua leeftijd zijn we allemaal de 50 gepasseerd en momenteel zijn de vrouwen in de meerderheid. Wij zijn niet aan een wijk gebonden.
We komen op maandagavonden bij elkaar (niet elke maandagavond).
De contactpersoon van de kring is Ineke van der Laan


Gemeentekring Dreven/Horsten (wijkgebonden)

We komen één keer in de maand bij elkaar op zondagavond. We behandelen stukjes uit het boekje ‘En God zag dat het TOV was’.
Door de week zijn we er voor elkaar wanneer nodig.
De contactpersonen van de kring zijn Mas en Jolanda Koster


Bid- en dankgroepje

We nemen momenteel een Bijbelboek door en bidden en danken samen.
We proberen één keer per twee weken bij elkaar te komen, maar dat is niet op een vaste avond.
De contactpersoon van de kring is Marloes Pen


Donderdagavondkring

We hebben geen wijkgebonden kring, maar komen uit alle hoeken binnen en buiten Apeldoorn. Zelfs Hall en Brummen! We variëren in leeftijd tussen de 40 en 67 jaar. Er zitten vier stellen op de kring en daarnaast een ‘eenling’, waarvan de partner uit praktische overwegingen in een andere kring zit.
We komen één keer per drie weken bij elkaar op een donderdagavond. We rouleren dan. We hebben ons eerste jaar afgesloten met een gezellige BBQ.
De contactpersoon van de kring is Nadine Kuijpers


De achterste bank

De kring is niet wijkgebonden en bestaat uit vijf vrouwen en twee mannen. Als we bij elkaar komen beginnen we met een maaltijd om 18.00 uur. Daarna praten we met elkaar over wat ons heeft bezig gehouden sinds de laatste bijeenkomst. Daarmee beginnen we om 19.00 uur. Na het kring gesprek spreken we nog over een bijbels onderwerp a.d.h.v. een preek, een onderwerp wat een persoon heeft aangedragen of een onderwerp door de kerk aangedragen.
De leeftijd van de deelnemers varieert van 40 tot 71 jaar.
We komen op woensdagavond bijeen, meestal één keer per vier weken.
De contactpersoon van de kring is Bert Amptmeijer


30+ kring

We hebben veel stellen in onze kring en daarnaast één single. De kring is niet wijkgebonden. We eten met elkaar en bespreken daarna samen een hoofdstuk uit een samen gekozen Bijbelboek. We sluiten af met gebed.
We komen samen één per twee weken op donderdag, we eten met elkaar om 18.30 uur en doen daarna Bijbelstudie
De contactpersoon van de kring is Tom Kuijsten


Woensdagavondkring

We zijn een kring van zeven leden, van veertigers tot zestigers. We zijn niet wijkgebonden. We behandelen meestal het boekje dat wordt aangereikt door de kerk. Op dit moment behandelen we Naakte Spiritualiteit van Brian McLaren.  Het delen van lief en leed vinden we belangrijk.
We komen 1x per 2 weken bij elkaar op woensdagavond.

De contactpersoon van de kring is Rian Brem


Onderweg

Kleine kring om de 3 weken. 2 oudere echtparen en 2 zusters.

Wij zijn niet gebonden aan een wijk.

  • Contactpersoon: Tineke Hagen

Bijbelkring De Maten

Wij zijn een kring van ongeveer dertien leden, in de leeftijd van midden 30 tot eind 70.
We komen op zondagavond, 1 x per 3 weken bij elkaar, bij leden thuis. We heten De Maten, maar zijn wijkoverstijgend, zelfs interkerkelijk geweest.
Meestal bespreken we een boekje over een bepaald thema of een Bijbelboek.
De contactpersoon van de kring is Gea Bouterse


20+ kring

Anne Pen schrijft:

Vorig jaar, 2023, stopte voor mij 17+. Al een tijdje was ik er eigenlijk te oud voor, maar vond ik het veel te gezellig om te blijven komen en met leeftijdsgenoten te kunnen praten over het geloof en de dagelijkse dingen.

Na de zomer miste ik de bijeenkomsten op de zondagavond. Daarom besloot ik samen met nog wat andere jongeren een 20+ kring op te zetten. Al snel hadden we een groep van 9 vaste jongeren die 1x in de twee weken samen komen op de zondagavond om dingen van het geloof te bespreken. Dit doen we aan de hand van vragen die wij zelf hebben, maar ook hebben we een boekje gekocht met verschillende onderwerpen. We zitten elke keer bij iemand anders thuis en diegene bereid ook de avond voor.

Sommige avonden gaan we met z’n allen in de stad een drankje doen of gaan we naar een christelijk concert toe. Afwisseling is leuk omdat je daardoor elkaar op een andere manier leert kennen. Ondanks dat het vaak serieus is, kunnen we ook heel goed lachen met z’n allen en is het over het algemeen een gezellige avond!

Het mooiste aan deze groep vind ik hoe we, elke keer een stukje meer, dichter bij elkaar komen en elkaar steeds beter leren kennen. Erg dankbaar voor deze mooie groep die is ontstaan en hoop dat er nog meer jongeren aan mogen sluiten!

De contactpersoon van de kring is: Anne Pen


Gebedszusters

Eens per twee weken komen we bij elkaar om onze levens te delen. Na gezellig bijpraten met koffie en thee maken we tijd om de gedeelde zorgen en zegeningen bij onze God neer te leggen. We komen bij elkaar op woensdagmorgen, starten om 9.00 uur en vervolgen vaak rond half elf ons eigen programma.
Uiteraard ben je welkom als je vrouw bent en graag met ons mee wilt bidden en danken!

Hartelijke groet,
Christel Tulp, Alice Langbroek, Alien Hogeweij, Jacoba Zwarts, Gretha Kiewiet en Jantine Borreman
De contactpersoon van de kring is: Jantine Borreman