Commissies

We zijn blij met al die gemeenteleden die mee verantwoordelijkheid voor het werk van de kerk dragen, onder meer:

Liturgiecommissie (KALM)
Hugo Louter (voorzitter), ds. Willem Smouter, Bianka Simpelaar, Corine Veldman, Steven Faber (muziekcoördinator). Evert Jan Pen
Commissie van Beheer
Maarten Blacquière (voorzitter), Corine Veldman (secretaris), Mas Koster (penningmeester) en Aldert Veldman (techn.zaken), Arjan Wikkerink (operationele zaken), Janine van Drieënhuizen (namens KR)
Zendingscommissie
Albert Borreman (voorzitter) en Harald Hiemstra (penningmeester)
Evert en Alice
Jantine Borreman (voorzitter), Winnie de Jong (penningmeester), Erica Everts-Knoeff (verzending nieuwsbrieven), Jan ter Steege, Martijn Homan, Leonieke Homan-Dekker
Activiteitencommissie
Norman Boom, Han Schenk, Thea Berends(BMK), Esther Rebergen-Lefers , Marieke Taal - Bloemendaal, Esther van Zoest-Voerman
Jeugdraad
Voorzitter/Jeugdouderling: Rob van Pijkeren; Jeugdouderling Pastoraat: Eelco Tulp; Secretaris: Christel Tulp; Onderbouw (12-): Alien Hogeweij; Bovenbouw (12+): Jeroen Haijes; Jong Volwassenen(17+): Manon Versteeg; Jeugdwerker: Jonathan Hoekstra
GO: Gemeenteontwikkeling
Thea Berends - Mooiweer (ouderling gemeentewerk), Janine van Drieënhuizen, Jan van Raalte en Willem Smouter
Redactie Dienstbetoon
Henk la Roi, voorzitter; Marloes Reijenga, secretaris/vormgever; Gerlinde Korsten, vormgever; Johan Amptmeijer adressenbeheer; Thea Berends - Mooiweer, kerkenraadslid; vacature redacteur