Redactie Dienstbetoon

Ons kerkblad ‘Dienstbetoon’ verschijnt eens per drie weken. Het is een blad voor en door de gemeente, tot opbouw en versterking van het gemeenteleven. De redactie (benoemd door de kerkenraad) bekijkt of de ingeleverde kopij geplaatst kan worden en zorgt voor de vormgeving en verzending van Dienstbetoon.

Kopij

We stellen het op prijs als u kopij instuurt. Wilt u erop letten dat:

  • de inhoud dient tot opbouw en versterking van het gemeenteleven en positief opbouwend van toon is,
  • de auteur vermeld wordt,
  • de tekst niet te lang is, maximaal 500 woorden. De ervaring leert dat langere teksten niet worden gelezen,
  • u de kopij op tijd instuurt. De uiterste inleverdatum is steeds op donderdagochtend, actuele data vindt u in de colofon achterin Dienstbetoon.
    Bent u te laat en is het belangrijk dat uw kopij toch in het eerstvolgende nummer geplaatst wordt? Neemt u dan even telefonisch contact op met Henk la Roi.

Uw kopij kunt u per e-mail verzenden naar dienstbetoon@tabernakelkerk.nl of per post naar Henk la Roi, Mozartlaan 24, 7333 CL Apeldoorn.

Wilt u uw familieberichten, zoals geboorte- en huwelijkskaarten, naar de scriba sturen? De scriba stuurt ze door naar Dienstbetoon.

Per post ontvangen?

Dienstbetoon wordt per e-mail verzonden. Als u wilt, kunt u Dienstbetoon per post ontvangen. U ontvangt Dienstbetoon dan enkele dagen later dan wanneer u hem per mail ontvangt. Als u Dienstbetoon per post wilt ontvangen, stuur uw verzoek dan per e-mail naar Redactie Dienstbetoon of per post naar Henk la Roi, Mozartlaan 24, 7333 CL Apeldoorn.

Redactie Dienstbetoon
Henk la Roi, voorzitter; Marloes Reijenga, secretaris/vormgever; Gerlinde Korsten, vormgever; Johan Amptmeijer adressenbeheer; Thea Berends - Mooiweer, kerkenraadslid; vacature redacteur