Redactie Dienstbetoon

Ons kerkblad ‘Dienstbetoon’ verschijnt wekelijks als digitale nieuwsbrief. We versturen de dienstbetoon voorafgaand aan iedere zondag. Naast berichten uit de gemeente vindt u de liturgie en mededelingen van de zondag in Dienstbetoon. Het is een nieuwsbrief voor en door de gemeente, tot opbouw en versterking van het gemeenteleven. De redactie (benoemd door de kerkenraad) bekijkt of de ingeleverde kopij geplaatst kan worden en zorgt voor de vormgeving en verzending van Dienstbetoon.

Kopij

We stellen het op prijs als u kopij instuurt. Wilt u erop letten dat:

  • de inhoud zich richt op versterking van het gemeenteleven
  • het is fijn als de toon opbouwend is
  • de auteur is vermeld,
  • de tekst niet te lang is, maximaal 400 woorden. De ervaring leert dat langere teksten niet worden gelezen,
  • u de kopij op tijd instuurt. De uiterste inleverdatum is wekelijks op donderdagavond.

Uw kopij kunt u bij voorkeur per e-mail verzenden naar dienstbetoon@tabernakelkerk.nl of per post naar Jaap Berends, Keplerstraat 7, 7316 JZ Apeldoorn.

Wilt u uw familieberichten, zoals geboorte- en huwelijkskaarten, naar de scriba sturen? De scriba stuurt ze door naar Dienstbetoon.