Wie zijn wij?

In de Tabernakelkerk zien we het als onze missie om Gods licht te verspreiden door zijn naam te loven, van zijn woord te leren en in zijn liefde te leven. Missionair zijn zit niet in losse activiteiten maar in de hoofdzin: we zijn er om het licht te verspreiden. We willen een open gemeente zijn, een liefdevolle gemeenschap waar de normen van de Bijbel hoog gehouden worden.

We staan daarbij in de lijn van de gereformeerde traditie, gebaseerd op de geloofsbelijdenissen van de oude kerk en de drie formulieren van eenheid. In overeenstemming met die belijdenis staan in onze kerk centraal: het betrouwbare woord van God, zijn onbegrijpelijke genade in Jezus Christus en de verlossing door het geloof alleen.

Met vallen en opstaan zoeken we wegen om, trouw aan de boodschap en verstaanbaar in eigen tijd en cultuur, het evangelie door te geven aan elkaar, onze kinderen en onze naasten.

De kandelaar

Bij de korte formulering van onze missie staat het beeld van de kandelaar ons voor ogen: het licht van God schijnt via mensen en is niet bedoeld onder de korenmaat (in eigen kring) maar op de kandelaar voor allen die in het huis zijn (alle mensen). Zo alleen kunnen we het licht in de wereld zijn. Met dit beeld drukken we uit dat het missionaire niet één van de activiteiten is, maar alles doortrekt.

Dat alles willen we samenvatten in onderstaande formulering. De missie van de NGK Apeldoorn is:

Gods licht verspreiden door:

zijn naam te loven
van zijn woord te leren
van zijn liefde te leven