Door de week

Kerk ben je niet alleen op zondag. Door de week ben je allereerst deel van een Wijk, waarin we proberen naar elkaar om te zien en elkaar te helpen en te stimuleren. Ook zijn er verschillende kringen: wijkkringen, bijbelkringen, gebedskringen, cursussen en kringen rond een bepaald thema. Om echt bij de kerk betrokken te blijven doe je er goed aan om zelf uit het aanbod een keuze te maken.

En niet te vergeten: iedere eerste dinsdag van de maand is het vanaf 10.00 uur koffiedrinken in de kerk, voor ieder die gezellig wil contacten.

Kijk eens rond of lees meer over: