Tabernakelkerk > Achtergrond > Liturgische formulieren

Liturgische formulieren

doopvontBij bijzondere gelegenheden horen bijzondere woorden. In de kerk zijn daar dan formulieren voor in gebruik. Wel te verstaan: het gaat lang niet altijd om letterlijk voorlezen, maar toch kun je hier vast zien in welke lijn het onderwijs bij ons gegeven wordt.

Doopformulier
Belijdenisvragen, met toelichting
Avondmaalsformulier
Huwelijksformulier
Bevestiging ouderlingen en diakenen
Bevestiging Pastorale bezoekers