Missie en visie

Mission Statement Jeugdwerk Tabernakelkerk

‘Door de kracht van de Heilige Geest, samen als discipelen Jezus volgen en getuigen van Gods liefde’

Heilige Geest: Iedere jongere wordt uitgedaagd om God te (blijven) zoeken.

Je kunt God leren kennen door Zijn Woord, Zijn Geest spreekt door de Bijbel heen. Wij willen jeugdleiders, kinderen, tieners en jongeren uitdagen om in hun leven ruimte te maken voor het werk van de Heilige Geest. Wij willen jeugdleiders, kinderen, tieners en jongeren uitdagen om in relatie met Jezus te leven.

Dit doen wij door:

 • De Bijbel centraal te stellen in het jeugdwerk;
 • Het jeugdwerk niet alleen praktisch invulling te geven maar ook ruimte te maken voor geestelijke toerusting.

Samen: Iedere jongere wordt gezien en gekend

Het Jeugdwerk van de Tabernakelkerk zet stevig in op het jeugdwerk relationeel vormgeven. Iedere jongere hoort erbij. Ook de jongeren die niet naar het jeugdwerk komen. 

Dit doen we door:

 • Jeugdleiders één heldere taak te geven, namelijk het aangaan van een relatie met de kinderen/tieners/jongeren die aan jouw zorg zijn toevertrouwd;
 • De jongeren ook in te delen in kleine groepjes. Het doel van de kleine groepjes is een veilige plek bieden aan jongeren om door te praten over het geloof en dingen die ze bezighouden;
 • De jeugdleiders zoveel mogelijk ondersteunen in praktische en organisatorische zaken, zodat de focus voor jeugdleiders op de relatie met jongeren gericht blijft; 
 • Stimuleren van vriendschappen onderling en met jeugdleiders door ontspannende activiteiten aan te bieden. 

Discipelschap: Jezus volgen

In het jeugdwerk willen we met de tieners inzoomen op wat het betekent om Jezus te volgen en hoe je dat vorm kunt geven in het dagelijkse leven.

Dit doen wij door:

 • Praktische voorbeelden te geven en ruimte te bieden voor de vragen van jongeren;
 • Interessante programma’s die afgestemd zijn op de belevingswereld en het ontwikkelingsniveau van de jongeren;
 • Jongeren aan te moedigen een taak in de gemeente op zich te nemen waarbij er gekeken wordt naar de talenten en of waar passie van de jongere ligt. 

Getuigen: Jezus zichtbaar maken

De Bijbel leert ons dat wij geroepen zijn om Jezus te vertegenwoordigen. Dit betekent ook, dat dit een prioriteit moet zijn in ons leven. Door dichtbij Jezus te leven verandert ons leven en gaan we iets laten zien van Jezus in de keuzes die wij maken bijvoorbeeld in hoe we met mensen omgaan. 

Dit doen wij door:

 • Samen in gesprek gaan over maatschappelijke thema’s, recht en gerechtigheid en duurzaamheid, daarbij bieden we ruimte voor vragen en meningen; 
 • Weg blijven bij het ‘wij zij’ denken maar zien onszelf als onderdeel van de samenleving; 
 • Een ‘goede buur’ zijn die de nood van zijn omgeving ziet en de handen uit de mouwen steekt. 

Kernwaarden

Het mission statement spreekt het verlangen uit dat de jeugdraad heeft. Een verlangen om Jezus centraal te zetten bij alles wat we doen, ons daarbij te laten leiden door de Heilige Geest en deze liefde over te dragen op de kinderen, tieners en jongeren die aan onze zorg zijn toevertrouwd. Vanuit deze missie komen de kernwaarden die wij centraal zetten in het vormgeven van het jeugdwerk. Deze kernwaarden zijn:

 • Alle jongeren willen zien en kennen;
 • Aansluiten bij de leefwereld van jongeren;
 • Een veilige omgeving bieden met ruimte voor vragen en twijfel;
 • Verantwoordelijkheid geven aan jongeren;
 • De Bijbel als fundament;
 • De passie voor jongeren en jeugdwerk aanspreken bij jeugdleiders en gemeenteleden;
 • Jeugdleiders die een team zijn;
 • Zichtbaar zijn in de gemeente.

Meer informatie