Commissie van Beheer

tabkerkfotoHet kerkelijk beheer betreft het beheer van de gebouwen, de goederen en de financiën van de kerk. Voor dit beheer is de Commissie van Beheer (CVB) verantwoordelijk. Je kunt bij de CVB terecht voor:

  • Vaste Vrijwillige Bijdragen: bij voorkeur via automatische overschrijving naar de rekening van de kerk: girorekening 83 22 05 (IBAN NL85INGB0000832205) of bankrekening 96.42.49.677 (IBAN NL34SNSB0964249677), beide t.n.v. Ned. Geref. Kerk te Apeldoorn.
  • Collectebonnen zijn verkrijgbaar in coupons van € 25,- (20 bonnen à € 1,25). Bestelde collectebonnen worden uitgereikt op de zondag nadat de betaling is bijgeschreven op bankrekening 85.32.87.988 (IBAN NL66SNSB0853287988) t.n.v. Ned. Geref. Kerk te Apeldoorn.
Commissie van Beheer
John Bernard (voorzitter), Wieke van Keulen (secretaris), Anton Hoving (penningmeester), Jan Schouten en Johan Amptmeijer (financiële administratie), Herman Snip (techn.zaken), Marco Bijkerk (Installaties), Arjan Wikkerink (operationele zaken), Jaco Blokland (namens KR)