Ondersteunend pastoraat

Omzien naar elkaar

In de gemeente van Christus zien we om naar elkaar, juist ook als het moeilijk is. Het werk van ouderlingen en pastoraal bezoekers is daar van onschatbare waarde bij.

Soms is er iets extra’s nodig, bijvoorbeeld als je psychisch in de knoop zit. Of als er levens-problemen zijn waar je zelf niet uit komt.

Misschien zit je al in de hulpverlening en dat helpt echt, maar toch blijven er ook geloofsvragen. Dan is er in de Tabernakelkerk een ondersteunend pastoraal team beschikbaar.

pphOndersteunend pastoraal team

Het team bestaat uit gemeenteleden die een vorm van psychopastorale opleiding hebben gehad en die door de kerkenraad zijn benoemd. Het team staat onder leiding van onze pastoraal werker Jan van Raalte, die ook voor toerusting zorgt.

Voorbeelden

Bedoelde hulp kan bijvoorbeeld waardevol zijn voor gemeenteleden die te maken krijgen met

  • problematisch eenzaam zijn
  • depressieve gevoelens
  • blijven steken in een rouwproces
  • moeilijkheden hebben bij het loslaten van kinderen
  • moeilijk kunnen accepteren van het ouder worden
  • psychische problemen
  • huwelijksproblemen
  • problemen na echtscheiding
  • met incest
  • weinig zelfvertrouwen

Hoe vraag je hulp aan?

Je kunt rechtstreeks of via je ouderling of pastoraal bezoeker een vraag stellen aan de coördinator Jan van Raalte. Hij overlegt dan met je wat je nodig hebt en welk teamlid bij je past. Daarna neemt het teamlid contact met je op en kun je zelf afspraken maken.

Wat mag je verwachten?

Allereerst een luisterend oor van een broeder of zuster, die bereid en in staat is om je te begeleiden en ondersteunen. Bijbellezen en bidden kan samen met praktische hulp een plaats krijgen. Indien nodig word je geholpen om wegen te zoeken in de professionele hulpverlening.

Vertrouwelijk

Wat we bespreken is vertrouwelijk. Tenzij je anders overeenkomt, spreken teamleden er alleen met elkaar en met de coördinator over.

Contact

Jan van Raalte

telefoon: 038-3636138

email: raaltej@gmail.com