Wijken

In de Tabernakelkerk dragen de wijken de verantwoordelijkheid voor pastoraat, diaconaat en opvang van nieuwe leden. In elke wijk is een wijkteam met de wijkouderlingen en -diakenen, plus de pastoraal bezoekers. In elke wijk tref je ook gemeentekringen: de kleinste gemeenschap binnen de grote kerk.

Indeling Apeldoorn in zes wijken

wijkindeling800