Diaconie in de Tabernakelkerk

Dienen, delen, doen

Dienen – Jezus beschrijft zijn eigen werk met het woord ‘dienen’. Als zijn volgelingen zouden ook wij om dezelfde reden herkenbaar moeten zijn.
Delen – Het evangelie leert ons vrijgevige mensen te zijn.
Doen – Diaconaat zet geloof in actie en concretiseert het in daden.

De begrippen dienen, delen en doen vatten op een kernachtige manier samen waar diaconaat om draait. Ze zijn typerend voor elke christen en stellen ons in staat om herkenbaar te zijn als volgelingen van Christus en om God te eren.

Diaconaat richt zich vooral op het helpen van de medemens in nood. Hierbij kun je denken aan mensen die in een isolement of eenzaamheid terechtkomen, bijvoorbeeld  vanwege ziekte of handicap, verstrikt raken in armoede of schulden, maatschappelijk gezien niet meer het hoofd boven water kunnen houden, dakloos of thuisloos worden, mede als gevolg van het steeds harder wordende politieke en maatschappelijke klimaat, of aan mensen die bij het ouder worden merken dat hun sociale kring steeds kleiner wordt.

Wat doet de diaconie?

Als diaconie werken we aan een gemeenschap die ook vandaag bekend staat als barmhartig, offervaardig en gastvrij. Dat kunnen we nooit alleen. Daarbij bent u, ben jij ook nodig!
De diaconie is vóór alles gericht op een soepele voortgang van het diaconale werk in en door de gemeente. Het bij elkaar brengen van ‘helpen’ en ‘hulp nodig hebben’ heeft daarbij een belangrijke rol, binnen én buiten onze gemeente.

Wanneer kan ik een beroep doen op de diaconie?

Neem contact op met je diaken wanneer:

 • Je problemen hebt om te voorzien in je dagelijkse levensonderhoud;
 • Financiële moeiten je ’s nachts wakker houden;
 • Je ziek of eenzaam bent;
 • Je praktische hulp van anderen nodig hebt;
 • Je je baan hebt verloren of dreigt te verliezen. Of je wilt van baan veranderen maar wilt graag een luisterend oor.

Financiële ondersteuning

Bij acute nood wil de diaconie natuurlijk snel helpen. Tegelijkertijd zullen we samen ook kijken naar structurele oplossingen voor de lange termijn. Daarbij kan inzicht in de situatie nodig zijn. De gedachte hierbij is niet één van nieuwsgierigheid. Het gaat er om dat het echte probleem wordt achterhaald, zodat de juiste hulp kan worden geboden. Als diaconie willen wij eerst kijken naar mogelijkheden die door de gemeente of centrale overheid worden geboden. Natuurlijk gaan we uiterst zorgvuldig om met de informatie & privacy.

Wat kun jij doen?

Wij willen graag dat omzien naar de naaste iets van de hele gemeente is. U en jij kunt daarbij op verschillende manieren zelf actief zijn, bijvoorbeeld door het:

 • Bezoeken van zieken, eenzamen en/of ouderen;
 • in je eigen buurt iets laten zien van Gods Koninkrijk door er te zijn of hulp te bieden.
 • (mee)organiseren van activiteiten binnen de wijk/gemeentekring. bv. koffiedrinken, samen eten, bijbelstudie of activiteiten waar behoefte aan is.
 • (Financieel) maatje van iemand zijn, bijvoorbeeld via Schuldhulpmaatje Apeldoorn 
 • Geven van allerlei praktische hulp, bijvoorbeeld via HIPHELPT , de KAP of  Stichting PRESENT Apeldoorn. Bij Present wordt trouwens ook veelvuldig door kringen van kerken samen geklust. Wellicht een idee voor uw/jouw kring? 
 • Maatje zijn van asielzoekers via het KERK&VLUCHTELING APELDOORN
 • Helpen als vrijwilliger bij het werk van De Voedselbank Apeldoorn 

Zie ook de websites van de genoemde organisaties voor meer informatie over hoe je jouw talenten en vaardigheden kunt inzetten voor je naaste. De voorbeelden in deze lijst zijn niet uitputtend. Vraag jouw (wijk)diaken  gerust naar meer mogelijkheden!

Wijkteams

In onze gemeente werken we met diaconale wijkteams.  Het diaconaal wijkteam heeft als doel er voor te zorgen dat er binnen de wijk naar elkaar omgezien wordt, dat er verbinding optreedt tussen de gemeenteleden binnen een bepaald geografisch gebied en dat gemeenteleden, waar nodig en mogelijk, in sociaal, maatschappelijk en materieel opzicht ondersteund worden. 

Het diaconaal wijkteam doet dit in gezamenlijkheid, iedere medewerker met een eigen taak, die wel te onderscheiden, maar niet te scheiden is van de gezamenlijke taak en verantwoordelijkheid. We voelen ons erg gezegend met al deze diaconale wijkteams waarin zoveel gemeenteleden actief zijn. Mocht je hierin ook wat willen betekenen neem dan contact op met je (wijk)diaken.

Het diaconale wijkteam bestaat uit:

 • De wijkdiaken (aansturing)
 • Medewerkers diaconaal team met verschillende taakgebieden
 • Evt. kringcoördinatoren 

Per wijk kan de verdeling van de taken verschillen.
Onderstaande diaken is jullie aanspreekpunt per wijk:

Naam
Ambt
Functie
De Maten
Marcel Timmermandiaken
Noord
Laurens van Beuzekomdiaken
Oost
Iwan Mensinkdiaken
Midden
Peter Christiandiaken
West
Hester HupkensdiakenSecretaris
Zuid
Gera Kloetendiaken
Overig
Wim van IeperendiakenVoorzitter
Harry PrinsendiakenPenningm.

Contact kan via diaconie@tabernakelkerk.nl of per telefoon rechtstreeks met de diakenen dit nummer vindt u in de gemeentegids en in de Scipio app.

Namens de diakenen,
Wim van Ieperen
Voorzitter Diaconie