Jeugdpastoraat

We hebben hart voor onze kinderen, tieners en jongvolwassenen en willen met ze op zoek naar hun plek binnen de gemeente van Christus. Ook als ze niet deelnemen aan de reguliere activiteiten.
Daarvoor kennen we binnen de Tabernakelkerk basispastoraat en crisispastoraat. Contact met het jeugdpastoraat kan via de ouderling jeugdpastoraat Peter Hagen en is te bereiken via het mailadres van het jeugdpastoraat.

Basispastoraat

Basispastoraat is bedoeld om aandacht te kunnen geven aan kinderen, tieners en
jongvolwassenen die niet (meer) deelnemen aan de jeugdactiviteiten. Dit kan komen door
bijvoorbeeld ziekte, een beperking of zich niet op zijn/haar plek voelen binnen de
Tabernakelkerk.
Het basispastoraat kunnen we verdelen in kinder-, tiener- en jongvolwassenenpastoraat.
Ouders, jongeren en de wijkteams kunnen contact zoeken met het jeugdpastoraat. In overleg
wordt gekeken wat het jeugdpastoraat zou kunnen betekenen.

  • Kinderpastoraat

Dit pastoraat schenkt aandacht aan kinderen t/m groep 8. Bij deze leeftijdsgroep spelen
ouders de grootste rol om kinderen te helpen hun plek te vinden in de Tabernakelkerk. Van
daaruit kunnen ze belangrijke signaalgevers zijn. In contact met het kinderpastoraat kan
gekeken worden of er naast het reguliere jeugdwerk iets aanvullends nodig is.

  • Tienerpastoraat

Dit pastoraat schenkt aandacht aan tieners in de leeftijd van 12-17 jaar. In deze
ontwikkelingsfase, waarin tieners hun eigen weg zoeken, kan soms extra aandacht gewenst
zijn vanuit het tienerpastoraat. In overleg met ouders en de tiener wordt gekeken op wat
voor manier het tienerpastoraat een rol kan spelen.

  • Jongvolwassenpastoraat

Vanaf 17 jaar kunnen jongeren naar de 17+ avonden. Jongeren die hier niet aan deelnemen
worden altijd gekoppeld aan een pastoraal bezoeker van het jongvolwassenenpastoraat
(JPT). Vanaf 23 jaar wordt gekeken wanneer het moment er is om over te gaan naar de wijk.
Waarbij de wijkouderling verantwoordelijk wordt voor de pastorale zorg.
Wat de redenen ook zijn, het is belangrijk dat de jongeren die nog weinig connectie hebben
met de kerk het gevoel hebben gezien te worden. De pastorale teams zijn er om aandacht te
geven aan deze jongeren.
Het doel van de contacten is niet om ze terug te krijgen in de kerkbanken of het jeugdwerk
maar ze te laten merken dat ze ook bij het koninkrijk van God horen. En dat er aandacht voor
ze is. Mochten ze wel zover komen dat ze weer willen deelnemen aan een jeugdwerkactiviteit van de Tabernakelkerk ondersteunen we dit van harte.

Crisispastoraat

Wanneer jongeren professionele zorg nodig hebben dan willen we ook daarin naast onze jongeren staan en met ze meelopen tijdens een traject. Wanneer crisispastoraat ingeschakeld moet worden kan door ouders en/of jongere een aanmelding bij de ouderling Jeugdpastoraat gedaan worden. Die zal overleggen met het crisispastoraatteam wie hierbij ingezet gaat worden. 

Ten alle tijde worden hierin de privacyregels gevolgd. Dat betekent dat als ouders van een jongere van 12-16 jaar contact opnemen met het jeugdpastoraat altijd gevraagd wordt of hun jongere toestemming heeft gegeven voor het delen van privacygevoelige informatie. Is dat niet het geval dan kan het contact niet voortgezet worden.

Als anderzijds een jongere van 12-16 jaar zich meldt bij de ouderling zal altijd gevraagd worden of ouders op de hoogte zijn van het feit dat de jongere contact legt. Als dit niet het geval is wordt besproken met de jongere om ouders wel op de hoogte te brengen.

Vanaf 16 jaar gaan jongeren zelf over hun eigen informatie. Ook daarin is het nodig dat als ouders contact zoeken dat jongeren zelf ook toestemming hebben gegeven voor het delen van de informatie met de ouderling jeugdpastoraat.

Zie verder Handreiking jeugdpastoraat.