Wie ben jij?

Wie ben jij?Misschien heb je onze diensten een paar keer bezocht en voel je je inmiddels al wat thuis. Dat is mooi.

In de Tabernakelkerk worden, naast de kerkdiensten, veel andere activiteiten georganiseerd waar je van harte welkom bent, lid of niet. Op deze website lees je er meer over.

Maar ooit wil je misschien niet alleen toehoorder zijn in deze kerk, maar meer betrokken raken bij de gemeenschap die de kerk is. Overweeg je om lid te worden van onze gemeente, of heb je vragen waarop je op deze site niet direct een antwoord vindt, neem dan contact op met de scriba.

Voor wie lid willen worden gaat het als volgt:

  • Kom je van een Nederlands Gereformeerde Kerk, dan kun je de attestatie inleveren bij de scriba, voorzien van een digitale foto in verband met het voorstellen. Daarna volgt bezoek van predikant en/of ouderling.
  • Kom je van een andere kerk, dan krijg je eerst bezoek van predikant en van wijkouderling, waarbij ze met je overleggen wat je van onze kerk verwacht en waarbij je uitleg krijgt over onze leer en gebruiken. Als we samen overtuigd zijn dat je een verantwoorde keuze maakt, dan kun je een verklaring van lidmaatschap met doop/belijdenisgegevens bij de vorige kerkelijke gemeente opvragen.
  • Was je nog niet bij een kerk, dan spreken we graag met je over de weg van het geloof, waarin je lid kunt worden.

Vragen kunnen makkelijk via de mail beantwoord worden, maar we staan ook altijd open voor een persoonlijk gesprek. We willen namelijk graag weten wie je bent, waar je vandaan komt en wat we voor je kunnen betekenen.