12+ Bovenbouw

Ook voor de groteren, die naar de middelbare school gaan, hebben we nog een scala van activiteiten, afhankelijk van hun leeftijd. Hieronder staan ze beschreven. Op de agenda Jeugdwerk kun je lezen wanneer en waar de activiteiten precies zijn.

Tienercat
Voor klas 1 en 2. Dinsdagavond 19.00 - 20.00 uur, 1x per 14 dagen
Leiding: Rinske Koster en Lambert Rots
rinske_i@hotmail.com

Denkstof
Voor klas 3 en 4. 2 blokken van 8 avonden in de Tabernakelkerk
Leiding: Coördinator: Korien Leemhuis, jeugleiders: Rob Boertjes, Anton Bremer
korienleemhuis@gmail.com

Rock Solid
Voor groep 8 en Klas 1 en 2. Vrijdag 19.01 - 21.01 1x per 14 dagen
Leiding: Coördinator: Wouter Smit, jeugleiders: Gea Paape, Gerbert Hupkens, Marlein Schouten, Marleen Paape
wsmit@outlook.com

Solid Friends
Voor vanaf klas 3 tot 17-jarigen. Zondag na de avonddienst, 1x per 14 dagen
Leiding: Coördinator: Willem Willbrink, jeugdleiders: Marlies Verbruggen, Tim van Ieperen, Elise Nap, Gerbert Kamphuis
wfwilbrink@gmail.com

Belijdeniscatechese
Voor ieder die belijdenis wil doen. Vanaf januari, in overleg
Leiding: ds. Maikel de Kreek
predikant@tabernakelkerk.nl

Aangepast
Voor mensen met een verstandelijke beperking. in overleg
Leiding: Peter Hagen
Jeugdpastoraat@tabernakelkerk.nl

Voor .
Leiding:
Voor .
Leiding: