12+ Bovenbouw

Ook voor de groteren, die naar de middelbare school gaan, hebben we nog een scala van activiteiten, afhankelijk van hun leeftijd. Hieronder staan ze beschreven. Op de agenda Jeugdwerk kun je lezen wanneer en waar de activiteiten precies zijn.

Tienercat
Voor klas 1 en 2. Dinsdagavond 19.00 - 20.00 uur, 1x per 14 dagen
Leiding: Tim van Ieperen, Rinske Koster, Matthijs Brouwer
timvanieperen@gmail.com

Denkstof
Voor klas 3 en 4. 2 blokken van 8 avonden in de Tabernakelkerk
Leiding: Peter Hagen (coördinator), Korien Leemhuis, Rob Boertjes
peterhagen@outlook.com

Explore
Voor klas 5 en 6. 2 blokken van 8 avonden in de Tabernakelkerk
Leiding: Jonathan Hoekstra (coördinator), Klaske de Haas, Lambert Rots en Jaap Berends
jonathan.hoekstra94@gmail.com

Rock Solid
Voor groep 8 en Klas 1 en 2. Vrijdag 19.01 - 21.01 1x per 14 dagen
Leiding: Anne Rinske Kamphuis, Rinske Bernard, Sharon Bernard, Gerbert Kamphuis en Wouter Smit
gerbert_kamphuis@hotmail.com

Solid Friends
Voor vanaf klas 3 tot 17-jarigen. Zondag na de avonddienst, 1x per 14 dagen
Leiding: Jeroen Haijes, Willem Willbrink, Harm van Zoest, Elise Nap, Marlies Verbruggen en Thirza Schotanus
jhaijes@gmail.com

Belijdeniscatechese
Voor ieder die belijdenis wil doen. Vanaf december, in overleg
Leiding: ds Willem Smouter
willem@smouter.net

Aangepast
Voor mensen met een verstandelijke beperking. in overleg
Leiding: Peter Hagen
peterhagen@outlook.com