Zendingscommissie Zuid-Afrika

ZendingZAOnze gemeente steunt het zendingswerk dat in de provincie KwaZulu-Natal in Zuid Afrika door de zendende kerk te Kampen samen met zusterkerken in de noordelijke helft van ons land wordt gedaan. Sinds de start van het werk in 1958 zijn er een viertal zelfstandige (districts)gemeenten en een zevental niet-zelfstandige gemeenten ontstaan met zondagsscholen, een zendingspost en een medische kliniek.

Feest in Enkumane

In een speciale dienst is op zaterdag 26 januari de reïnstituering van de gemeente van Enkumane gevierd. Er was een groot aantal genodigden aanwezig  waaronder vertegenwoordigers van diverse omliggende kerken, de Classis KwaZulu Natal Zuid van de GKSA en vertegenwoordigers van de plaatselijke overheid. Ook een delegatie van de Kamper Zendingsadviescommissie was aanwezig. Bijgaand een foto-filmpje.

Bijdragen

Over het zendingswerk in KwaZulu-Natal wordt u hierna uitgebreid geïnformeerd. Om dit mooie werk in stand te houden is het nodig om vanuit Nederland blijvend financiële ondersteuning te geven. Daarom doen wij een beroep op ieder belijdend lid van de gemeente om hieraan naar vermogen bij te dragen.

Jaarlijks wordt van de gemeenteleden een vaste vrijwillige bijdrage gevraagd (richtlijn € 38,- per belijdend lid, inclusief de opbrengsten van de diverse zendingscollecten per jaar).

De zendingscommissie stelt het op prijs dat zoveel mogelijk leden het zendingswerk steunen. Wij hopen op een brede steun voor het werk van de verbreiding van het Evangelie in KwaZulu-Natal.

Voor meer informatie over het zendingswerk kunt u: contact opnemen met Johan van Raalte, voorzitter van de zendingscommissie.

Giften voor het zendingswerk kunt u overmaken op het volgende rekeningnummer: 800702 (IBAN NL73INGB0000800702) t.n.v. Zendingscommissie NGK Apeldoorn.

Zendingscommissie
Albert Borreman (voorzitter) en Harald Hiemstra (penningmeester)