Liturgiecommissie (KALM)

KALM
De KALM geeft gevraagd en ongevraagd adviezen op het gebied van de liturgie.

De liturgie, dat is eenvoudig gezegd de inhoud van de kerkdienst. Alle liederen, het lezen uit de bijbel, de preek, de collecte; het zijn allemaal onderdelen van die ene liturgie. Met name in de ochtenddienst bestaat de liturgie uit een groot aantal vaste onderdelen. De predikant is degene die de liturgie vaststelt, daarin geadviseerd en bijgestaan door de Kommissie Advies Liturgie en Muziek (KALM). De kerkenraad in zijn geheel is verantwoordelijk voor de liturgie. Dat zie je o.a. aan de hand die de predikant voor en na de dienst krijgt van de ouderling van dienst.

Doel van de KALM

De KALM coördineert diverse aktiviteiten op het gebied van liturgie, liederen en muzikale aktiviteiten binnen de gemeente waaronder het samenstellen van de liturgie en de organisatie van bijzondere diensten (Kerst, Pasen, Belijdenis, etc.). Zij dient kerkenraad en predikant van advies bij deze zaken en tevens bij het benoemen van organisten, verwerken suggesties uit de gemeente, betrekken jeugd bij liturgie, inzet muziekinstrumenten en zanggroep, etc.

Liturgiecommissie (KALM)
Catharina Huizing (voorzitter), Annelies Blacquière, Martine ter Morsche, Steven Faber (muziekcoördinator), Erwin Poolman, Ds. Maikel de Kreek (predikant), Anton Bremer