Missionair overleg

missionairoverleg

In het missionair overleg zijn alle missionaire activiteiten vertegenwoordigd. Naast het delen en elkaar bemoedigen is het een hartenwens dat zoveel mogelijk gemeenteleden en organisatieverbanden (wijken, kringen, clubs, etc.) betrokken raken bij het uitdragen van het evangelie van Jezus Christus, dat dit verlangen een plaats krijgt in ons hart en in ons dagelijks handelen en dat we hier steeds weer nieuwe wegen voor mogen vinden.

Wil je meer weten, neem dan contact op met Albert Borreman of met de missionair ouderling.