Achtergrond

Op deze pagina’s kun je meekijken in de keuken, waar het kerkenwerk wordt voorbereid. In de kerk is het de kerkenraad die leiding geeft; hier kun je lezen wie de kerkenraad vormen en hoe een en ander geregeld is. Je kunt ook vinden welke commissies er een aparte taak in de kerk hebben. We hebben ons beleid op verschillende gebieden gepubliceerd in “Handreikingen” zodat ieder kan mee lezen hoe we het doen.
Lees deze en nog meer zaken op: