Verbouwing

Verbouwing zicht vanaf Eerste Wormenseweg

 

Wilt u de verbouwing steeds volgen? We zetten foto’s en filmpjes op het facebook- en Twitteraccount van de Tabernakelkerk. Verder vindt u hier een selectie.

Acties voor de verbouwing

De activiteitencommissie heeft een prachtig programma bedacht met activiteiten voor iedereen. Alle opbrengsten zijn voor de verbouwing van de kerk.

Kijk eens waar u aan mee wilt doen en geef u tijdig op!

Folder activiteitencommissie

Verder kunt u uw diensten en talenten inzetten voor de dienstenmarkt.

Op zondag 7 januari 2018 is gemeente geïnformeerd over de jongste stand van zaken rond de verbouwing.

Op donderdag 30 maart 2017 is op de gemeenteavond het Definitief Ontwerp gepresenteerd van de verbouwing van de Tabernakelkerk. De aanwezige gemeenteleden hebben hun instemming betuigd met de plannen. De kerkenraad zal nu opdracht gaan geven om de plannen te gaan uitvoeren.

Voor wie er niet bij kon zijn: het Definitief Ontwerp is ook te bekijken op de website van onze kerk, en in de “bouwhoek” beneden in de kerk.

Zoals u hebt kunnen lezen in oa Dienstbetoon en bij de recente presentaties tijdens de gemeenteavonden en bij het koffiedrinken na de dienst, heeft architect Steven van Kooten een VO (Voorlopig Ontwerp) gemaakt. Via onderstaande links vindt u meer informatie, te weten

voorstel ‘Tabernakelkerk bij de tijd brengen’ van de bouwcommissie
presentatie architect gemeenteavond (31-03-2016)
stoelopstellingen kerkzaal (juni 2016)
planning verbouwing (juni 2016)

Waar zijn we vanuit gegaan:

  • meer uitnodigend karakter van het kerkgebouw, door (1) ruimere entree op huidige plek, (2) nieuwe entree in souterrain aan Dok Zuid zijde en (3) meer transparante gevel aan Waalstraat-zijde;
  • meer flexibiliteit in het gebruik van de kerkzaal, door een verbeterd podium in combinatie met stoel-/bankopstellingen voor groepen variërend van ca. 50 tot ruim 600 personen;
  • meer capaciteit in de kerkzaal, door de mogelijkheid om op een betere manier dan nu circa 80 stoelen bij te plaatsen; de huidige indeling met banken blijft behouden;
  • verbeterde verbinding tussen boven en beneden, door een verbrede trap en een lift;
  • meer flexibele ruimtes in de benedenzaal, door een uitbouw van ca. 90 m2;
  • nieuwe en ruimere toiletten, nieuwe keuken en een modernisering van de uitstraling

Intussen kunt u ook opgeven wat u wilt bijdragen, in geld of in natura:

Vul Antwoordformulier Verbouwing online in

Veel kijk- en leesplezier!
Mocht u vragen hebben, u kan terecht bij Herman Hobbelink, Evert-Jan Pen en Maarten Blacquière.