Deze zondag

Datum
12-7-2020
Tijd10:00
PlaatsAlleen online
Voorgangerbr J.R. Bronsveld, Apeldoorn
CollecteZending
KosterHan Schenk
Team welkomgeen
MuziekgroepVakantierooster
VideotechniekMartijn (vrijdag opname)
Beamteamn.v.t.
KinderliedIk ben
Ouderling v dienstMarjon la Roi
LiturgieMozaïek - Onze schuilplaats is God
Begroeting
Votum en groet
DNP 107: 1-3
Gebed
Kinderlied: Liefde, blijdschap, vrede
Collecte
Opw 764 - Zegekroon
Schriftlezing uit Mattheüs 5:1-11
DNP 39: 1-3
Preek
Opw 798 - Houd vol
Gebed
Opw 334 - Heer Uw licht en Uw liefde schijnen
Zegen