Liedlijst: zingbaar in de Tabernakelkerk

Lied
Titel
Orgel/piano
PvN 16Ik val niet uit zijn hand
PvN 84Wat hou ik van uw huis
PvN 92Wat U doet
PvN 98Hij komt en overwint
PvN 116Ik hou van de Heer
PvN 121Waar komt mijn hulp vandaan?
PvN 127Liefde, brood en slaap
PvN 130Uit de diepten
PvN 138Meer dan mooie woorden
PvN 145Adem om van U te zingen
SelaAan uw tafel
SelaAgnus Dei
SelaAlle eer aan God
SelaBreng ons samen
SelaDe dag van de Heer
SelaDe wind steekt op
SelaDoop
SelaGlorie heeft een naam
SelaGods zegen voor jou
SelaHeer, wijs mij uw weg
SelaIk ben
SelaIk zal er zijn
SelaJezus liefde voor mij
SelaKom vier het feest met mij
SelaMet een hart en stem
SelaMijn herder
SelaMijn toevlucht
SelaThuis
SelaU bent hier
SelaVerwachten
SelaVia Dolorosa
SelaVotum en groet
SelaZie de mens
SelaZie hoe Jezus lijdt voor mij
SelaZo is het beloofd
LevOntwaak
TrinityIk wens jou
Opw. 7Heer, God U loven wijX
Opw. 11Jezus sprak hier op aard
Opw. 18Zijn goedheid en zijn genade
Opw. 25Laat ons met elkanderX
Opw. 32Dit is de dagX
Opw. 34Hiney ma tovooma nayim
Opw. 39Heilig, heilig, heilig
Opw. 40Zoek eerst het koninkrijkX
Opw. 42Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn GodX
Opw. 44Geprezen zij de HeerX
Opw. 46Vader, ik aanbid UX
Opw. 47Omdat Hij leeftX
Opw. 51Dit is mijn gebodX
Opw. 54Looft de Here, alle gij volkenX
Opw. 58Vrede zij UX
Opw. 59Mogen de woorden van mijn mondX
Opw. 65Looft de Here, mijn zielX
Opw. 66Komt, prijs de HeerX
Opw. 68Zing halleluja voor de Heer
Opw. 69k Heb je liefX
Opw. 70Heer, onze God, hoe heerlijk is uw naamX
Opw. 71Jezus leeft in eeuwigheidX
Opw. 72Vanwaar de zon opgaat
Opw. 78Halleluja, looft God in Zijn heiligdom
Opw. 82Komt, laat ons zingen vandaagX
Opw. 88Een rivier vol van vredeX
Opw. 109Wij zingen van Jezus
Opw. 121De Here is mijn herderX
Opw. 122Ik vermag alle dingen
Opw. 123Groot is uw trouw, o HeerX
Opw. 124Ik bouw op UX
Opw. 125Heer, ik kom tot UX
Opw. 126Jezus vol liefdeX
Opw. 136Abba, VaderX
Opw. 137King of Kings
Opw. 145U zal ik lovenX
Opw. 147Father, we love YouX
Opw. 148Gods volk wordt uitgeleidX
Opw. 159Here der herenX
Opw. 160Don't build your house on the sandy land
Opw. 167Samen in de naam van JezusX
Opw. 174Juicht, want Jezus is HeerX
Opw. 176U bent mijn schuilplaats, HeerX
Opw. 181Majesteit, groot is zijn majesteitX
Opw. 184Wie op de Heer vertrouwen
Opw. 192Ik kom in Uw heiligdom binnen
Opw. 194U maakt ons één
Opw. 213U zij de glorieX
Opw. 214Ik wandel in het licht met JezusX
Opw. 215De Heer is mijn herderX
Opw. 219Juicht aarde!X
Opw. 221Prijst de Heer met blijde galmenX
Opw. 222Doorgrond mijn hartX
Opw. 226Ik wil zingen van mijn HeilandX
Opw. 228Wij zijn hier bijeen in Jezus'naamX
Opw. 236Heilig, heilig, heilig, Here God almachtigX
Opw. 237Jezus, wij verhogen U
Opw. 242Met vreugde zal ik tot U zingen, HeerX
Opw. 244Welzalig de man die niet wandeltX
Opw. 245Hier in Uw heiligdomX
Opw. 248God is trouw, zijn plannen falen nietX
Opw. 249Heer wat een voorrechtX
Opw. 267Groot is de HeerX
Opw. 268Hij kwam bij ons heel gewoonX
Opw. 276Laat heel de wereld het zienX
Opw. 277Machtig God, sterke RotsX
Opw. 281Als een hert dat verlangt naar waterX
Opw. 298Hosanna, hosanna
Opw. 299Wees blij, want Hij, Koning Jezus
Opw. 311k Heb geloofd en daarom zing ikX
Opw. 318Eet het brood met MijX
Opw. 320Ere zij aan God de VaderX
Opw. 331Breng dank aan de EeuwigeX
Opw. 334Heer, uw licht en liefde schijnenX
Opw. 337Mijn hoop is op U, Heer
Opw. 342Meer liefde, meer kracht
Opw. 346Maak ons tot een stralend licht
Opw. 347Ik geloof in God de Vader
Opw. 349Hij is verheerlijkt
Opw. 350Vader, vol van vrees en schaamte
Opw. 351Jezus geeft een loflied in ons hart
Opw. 352Christus, onze Heer verreesX
Opw. 354Glorie aan God
Opw. 355U die mij geschapen hebtX
Opw. 359De hemel juicht tot eer
Opw. 364Prijs onze Heer
Opw. 366Kroont Hem met gouden kroonX
Opw. 369Door uw genade, Vader
Opw. 370Een vaste burcht is onze GodX
Opw. 375De Heer regeert
Opw. 376Maak ons een leger, o Heer
Opw. 377Wat de toekomst brengen mogeX
Opw. 379Heerlijk is uw naam
Opw. 381De zaligheid is van GodX
Opw. 383Geest van hierbovenX
Opw. 385Mijn vrede laat ik uX
Opw. 387Groot en machtig is Hij
Opw. 389Create in meX
Opw. 391Welkom, Heil'ge Geest van God
Opw. 392Mijn Jezus, ik hou van UX
Opw. 399Vader, God, ik vraag me afX
Opw. 400Liefde was hetX
Opw. 401Koning Jezus
Opw. 404Laat de vlam weer branden
Opw. 405Er Is Maar Eén God
Opw. 406In Uw Naam Komen Wij
Opw. 411Geprezen zij de HereX
Opw. 412Kom tot mij
Opw. 415Toon je dank aan de Heer
Opw. 417Heer, U draagt de hoogste kroon
Opw. 420Geen andere naam
Opw. 423Ik zing en juich
Opw. 424Ik wil zingen voor de Koning
Opw. 425Er is geen grens
Opw. 426Ja, ik geloof in Jezus
Opw. 427Maak mij rein voor U
Opw. 428Genade, zo oneindig grootX
Opw. 429God wijst mij een weg
Opw. 430Heer, ik prijs uw grote naam
Opw. 431Laat een loflied op je lippen zijn
Opw. 432Kom en prijs
Opw. 436Onze Vader in de hemel
Opw. 438Ik buig neer
Opw. 439Machtig is de naam van de Heer
Opw. 440Machtig zijn al uw daden, Heer
Opw. 445Bron van levend water
Opw. 446Daar is kracht
Opw. 447Ik ben vrijgekocht
Opw. 448Hij, die de Zoon bevrijdt
Opw. 450Laat uw kracht zien
Opw. 451Ik hef mijn ogen op naar de bergen
Opw. 454Zegen, aanbidding
Opw. 457Kom prijs de Heer
Opw. 458De Heer is hier in glorie en luister
Opw. 459Daar bij de rivier
Opw. 461Mijn Jezus, mijn redderX
Opw. 462Aan uw voeten HeerX
Opw. 463Vader, daal nu met uw Geest neer
Opw. 464Wees stil voor het aangezichtX
Opw. 469Halleluja, Jezus Christus leeft!
Opw. 473Dansend over de gouden straten
Opw. 474Niemand is als U
Opw. 475Majesteit, Koning in eeuwigheid
Opw. 479Wij zijn meer dan overwinnaars
Opw. 481Ik aanbid U
Opw. 485Wij doorbreken elke muur
Opw. 486Ga dan in zijn naam
Opw. 487O Heer, giet een stroom
Opw. 488Heer ik kom tot U
Opw. 492Groot is de luister van Jezus
Opw. 496Kadosh
Opw. 497Ik wil leven door Uw Geest
Opw. 498Er is een stad met gouden straten
Opw. 501Vader, mijn God, ik aanbid U
Opw. 502Jezus, ik wil heel dicht bij U komenX
Opw. 503Overvloedig geef ik U
Opw. 506Zing het lied van het Lam
Opw. 508God is zo groot
Opw. 510Dit is mijn verlangen
Opw. 512Wij verhogen U
Opw. 513Halleluja, halleluja
Opw. 517Gezegend zijn zij
Opw. 518Heer, U doorgrondt en kent mij
Opw. 520Wees mijn verlangen
Opw. 521Ik ren naar U toe
Opw. 522Er komt een tijd van grote opwekking
Opw. 528Hoor, de engelen zingen de eer
Opw. 529Komt, laten wij aanbidden
Opw. 530Bewijst nu eer aan Jezus' naam
Opw. 534Jezus, Gods heerlijkheid verschijnt
Opw. 539Kom, nu is de tijd
Opw. 540Kom, laten wij aanbidden
Opw. 541Alles is mogelijk
Opw. 542God van trouw
Opw. 544Meer dan rijkdom
Opw. 545Op dat moment
Opw. 546Nabij Gods hoog verheven troon
Opw. 549Ik kniel neer
Opw. 552Herstel ons land
Opw. 553Laat het feest zijn in de huizen
Opw. 554Ik weet: Hij heeft mij gered
Opw. 555Ik geloof in het bloed van Jezus
Opw. 556Prijst God die ons het leven geeft
Opw. 557Laat uw glorie zienX
Opw. 558Voor uw grote naam
Opw. 560Mijn eerste liefde
Opw. 561Nederig van hart
Opw. 563I have a light
Opw. 564Ik loop de wedloop
Opw. 565Geest van God, blaas op mij
Opw. 566Machtig Heer
Opw. 569Over al wat leeft
Opw. 570De tijd van Elia
Opw. 571Dit is de dag
Opw. 572Als wij samenkomen
Opw. 573Wij zijn hier bij elkaar
Opw. 574Groot is Hij
Opw. 575Jezus alleen
Opw. 576Immanuel
Opw. 577Jezus , allerhoogste naam
Opw. 578U redde mij
Opw. 580Jezus Hij kwam
Opw. 581Ik wil heel dicht bij U komen
Opw. 582Jezus, alles geef ik U
Opw. 583Machtig Heer en God
Opw. 584Heilig is de Heer onze God
Opw. 585Er is een dag
Opw. 586Heel de schepping geeft U eer
Opw. 588Er is geen vriend zo trouw
Opw. 589Ik wil juichen voor U, mijn Heer
Opw. 590O mijn ziel
Opw. 591Ik zie de Heer
Opw. 595Licht van de wereld
Opw. 599Nog voordat je bestond
Opw. 600Open mijn ogen
Opw. 601Deel door ons uw liefde uit
Opw. 602Vrede van GodX
Opw. 604Kom en laat ons prijzen
Opw. 605Geef ons een lofgewaad, Heer
Opw. 606Veilig rustend in uw armen, Heer
Opw. 609U bent heilig
Opw. 611Niet door kracht
Opw. 612En ik kom tot U
Opw. 614Uw genade is mij genoeg
Opw. 616Houd me dicht bij U
Opw. 618Jezus, hoop van de volken
Opw. 619Sta op en prijs Hem!
Opw. 621U bent mijn anker
Opw. 623Laat het huis gevuld zijn
Opw. 624Wees genadig
Opw. 625Bij U ben ik thuis/Wat een liefde
Opw. 630Vader, U bent goed/Op elk moment van mijn leven
Opw. 633Agnus Dei
Opw. 634Mijn hoop
Opw. 638Prijs Adonai
Opw. 640Ik hef mijn ogen op naar de bergen
Opw. 642De rivier (Al mijn zonden, al mijn zorgen)
Opw. 645Ik kies vandaag
Opw. 654Dank U voor deze nieuwe dag
Opw. 655Ik wil zingen voor de Heer
Opw. 658Jezus, uw naam
Opw. 661Maak groot onze God
Opw. 668Heer, U bent goed
Opw. 669Adonai
Opw. 670Op Hem rust mijn geloof
Opw. 671Lof, Aanbidding
Opw. 672Heerser over alle dingen
Opw. 675Al wat leeft
Opw. 678God van het licht
Opw. 680Mijn Redder
Opw. 681Hosanna
Opw. 683Stap voor stap
Opw. 687Heer, wijs mij uw weg
Opw. 700Kom zing een nieuw lied
Opw. 701Hoor de roep van de Koning
Opw. 702Er is kracht voor wie hopen op de Heer
Opw. 703Zoals een hinde
Opw. 705Toon mijn liefde
Opw. 706Zie hoe Jezus lijdt voor mij
Opw. 708Hoe groot is uw trouw, o Heer
Opw. 710Gebed om zegen
Opw. 715Wat hou ik van uw huis
Opw. 717Stil, mijn ziel, wees stil
Opw. 719Onbeschrijfelijk, onbegrijpelijk
Opw. 720God maakt vrij (In de naam van de Vader)
Opw. 722Dat is genade!
Opw. 723Kom volk van de verrezen Heer
Opw. 726Anker in de tijd
Opw. 727Ik val niet uit uw hand
Opw. 732Wat een wonder dat ik meewerken mag
Opw. 733Tienduizend redenen
Opw. 734Adem om van U te zingen
Opw. 736We zegenen jou in Jezus naam
Opw. 737U nodigt mij aan tafel
Opw. 746Zo zegent Hij jou
Opw. 753Symfonie
Opw. 754Kom, o Heilige Geest
Opw. 755Laat ons Christus zien
Opw. 756Schuilplaats
Opw. 758Met heel mijn ziel
Opw. 759Uw genade is genoeg
Opw. 760Wie vrees ik nog?
Opw. 764Zegekroon
Opw. 765Uw vrede vult dit huis
Opw. 766De wind steekt op
Opw. 767Familie
Opw. 768Zing een nieuw lied
Opw. 770Ik zal er zijn
Opw. 771Eén doel
Opw. 772Overwinnaar
Opw. 773Enige die redt
Opw. 774Ik verlang naar Jezus
Opw. 775Bij het kruis
Opw. 778Hoe lang, o Heer?
Opw. 780Verwachten
Opw. 785Fundament
Opw. 789Lopen op het water
Opw. 792Een eeuwig halleluja
Opw. 794No longer slaves (I am a child of God)
Opw. 797Breng ons samen
Opw. 798Houd vol
Opw. 802Hier is mijn hart, Heer
Opw. 805Maak ons hart onrustig, God
Opw. 807God van licht
Opw. 811Witter dan sneeuw
Opw. 815Vul dit huis met uw glorie
Opw. 817Wij hebben U lief
Opw. 822Mijn anker
Opw. 824Morgen dans je weer
Opw. 847Onze schuilplaats is God
Opw. 849 Goedheid van God