Pastorale zorg in de Tabernakelkerk

handdruk

De dragende grond van alle zorg in de gemeente is eenvoudig omzien naar elkaar. Dat je mensen kent en gekend wordt omdat je erbij hoort. Die taak hebben we voor elkaar in de wijken.

Het jaarlijkse huisbezoek plus extra aandacht voor wie niet naar de kerk (kunnen) komen vormt het basispastoraat in onze gemeente. Deze bezoeken worden gebracht door de “pastoraal bezoekers”: leden die er gaven voor hebben en toerusting hebben ontvangen.

Bij opname in een ziekenhuis, bij ernstige ziekte of in geval van conflicten is de predikant of de pastoraal werker beschikbaar. Ze stemmen hun taken onderling af. De leden kunnen hen bij een crisis rechtstreeks benaderen en ook de wijkouderlingen kunnen een beroep op hen doen. Het zijn ds. Willem Smouter en pastoraal werker Jan van Raalte.

Voor de jeugd is er jeugdpastoraat onder verantwoordelijkheid van de ouderling jeugdpastoraat.

In de Tabernakelkerk kun je na de morgendienst altijd terecht, vóór in de kerk of bij de uitgang, voor een persoonlijk gesprek of gebed. Daar is geen afspraak of iets voor nodig en je bent altijd welkom. De leden van het gebedsteam zijn te herkennen aan een gele badge.

Lees meer over: