Seizoen ’24-’25: Als gemeente op trektocht

  

Als gemeente op trektocht

In het seizoen 2024-2025 gaan we ‘Als gemeente op trektocht’ aan de hand van de brief Efeze.
De trektocht leidt ons langs negen vergezichten met thema’s als vrede, eenheid en liefde. Deze
vergezichten helpen ons ontdekken hoe we als volgeling van Jezus en als gemeente in het leven en in de wereld mogen staan. Samen staan we stil bij wat we in Christus hebben ontvangen en hoe we dat kunnen doorgeven. Zodat we hoopvol onderweg kunnen zijn in Gods wereld.
We zijn een kerk met gemeenteleden met diverse achtergronden.

We geloven dat we juist door die verschillen de hoogte, de breedte en de diepte van de liefde van Jezus kunnen ontdekken!

Thema Efeze

Op startzondag, 8 september, beginnen we met het eerste thema uit Efeze. Daarna wordt eens per maand, tijdens de zondagochtenddienst, een nieuw thema behandeld.
De kinderverteldienst en Pebbles wandelen mee. Ook Connect zoekt manieren om aan te haken bij de reis. Verder zijn er materialen voor kerkenraad, diaconie en kringen en is er een dagelijks bijbelleesrooster dat we t.z.t. delen via Dienstbetoon. We hopen dat iedereen uit de gemeente meedoet!

Doe mee aan een kring

We geloven dat meedoen aan een kring een goede manier is om het thema met elkaar te beleven en verdiepen. We nodigen alle kringen uit om met het seizoensthema rondom Efeze aan de slag te gaan.

Zit je in een bestaande kring, overweeg dan eens om (wellicht voor een jaar) een nieuwe kring te vormen; een mooie manier om andere en nieuwe gemeenteleden te leren kennen!

Gemeenteleden die nog niet zijn aangesloten bij een kring: we hopen dat je meedoet!
Je kunt je hier aanmelden (zit je in een bestaande kring, maar wil je komend jaar onderdeel zijn van een andere (nieuwe) kring, meld je dan ook aan).
Lukt het aanmelden niet, neem dan contact op met Henrike Knippenberg  of Rian Brem.

We hopen met elkaar te groeien in verbinding en in liefde voor God, elkaar en Gods wereld!

Hartelijke groet namens de commissie gemeenteontwikkeling,
Maikel de Kreek, Evert-Jan Pen, Henrike Knippenberg, Jaco Blokland, Judith Timmerman, Maaike
Messelink en Rian Brem