Je kunt je diensten aanbieden voor de verbouwing

  

Man of vrouw, jong of oud, iedereen kan mee doen met dit diensten of talentenfeest!

Talenten zijn er in allerlei soorten en maten. Het mooie is dat iedereen verschillend is en dat we daarmee binnen onze gemeente gegarandeerd beschikken over een breed scala aan talenten. En met deze talenten kunnen we anderen van dienst zijn.

We willen alle gemeenteleden uitdagen om over hun talenten/ diensten na te denken en deze aan elkaar aan te bieden. En dat kan werkelijk van alles zijn: iets wat u/jij kunt, iets wat u/jij graag voor een ander wilt doen of iets waar u/jij zich graag voor in wilt zetten. Hiermee kunnen wij elkaar inspireren en elkaar (tijdens de verbouwing) blijven ontmoeten.

Vraag en aanbod in de buurt

Ieder gemeentelid heeft de kans om zijn dienst / talent in te zetten. Je kunt iets aanbieden of iets vragen. Andere gemeenteleden kunnen gebruik maken van jouw aanbieding door deze ‘te kopen’. Of kunnen door een dienst te vragen een ander uitnodigen om zijn talent ‘aan te bieden’. Hiervoor wordt vooraf door de aanbieder een bedrag gevraagd. De opbrengst van deze dienstenmarkt gaat naar de verbouwing van onze kerk.

Ook willen wij graag aansluiten bij het jaarthema: “Kerk met beide benen in de buurt”. De diensten kunnen aangeboden en ‘gebruikt’ worden door zowel gemeenteleden als ook door ’jouw buurtbewoners. U /jij kunt bijvoorbeeld in jouw straat informeren of jouw ‘buren’gebruik willen maken van de aangeboden diensten. Vooral bij hen die wat hulp kunnen gebruiken. De vraag is dan: Wij zijn bezig met een actie om geld in te zamelen voor de verbouwing van onze kerk. Kan ik u met een klusje of ergens anders mee helpen? U/jij mag zelf bepalen hoeveel u daar voor over hebt.

Goed om te weten

  • Maak zo snel mogelijk een afspraak met de vrager of met de aanbieder!
  • Wanneer je als vrager of aanbieder voorzien bent, kun je zelf de dienst verwijderen. Je hebt hiervoor een mail gekregen. Zoek in je mail op “Dienstenmarkt Tabernakelkerk”.
  • Het geld graag overmaken naar rekeningnummer NL85INGB0000832205 o.v.v. NGK Dienstenmarkt 2018.

Nieuwe biedingen