Covid-19 maatregelen

  

Met het stijgende aantal besmettingen benadrukken we nog eens het belang van passende maatregelen: we bezoeken de kerkdienst alleen op inschrijving, we desinfecteren onze handen bij binnenkomst, we houden echt 1,5 meter afstand. En als we griepachtige klachten krijgen dan blijven we thuis.

De overheid roept kerken niet op om terug te schalen naar 30 bezoekers, en het advies om mondkapjes te dragen geldt niet voor kerken. Daar vragen we dan ook niet om, maar ieder mag zich vrij voelen om het wel te doen.

Naast de adviezen van de overheid letten we ook op de adviezen die de kerken gezamenlijk opstellen en die via het Steunpunt KerkenWerk bekend worden gemaakt. Deze aanvullende richtlijnen geven op dit moment geen aanleiding tot aanpassingen.

We wijzen erop dat je thuis niet meer dan drie gasten kunt ontvangen. Jeugdwerk tot en met 18 jaar kan doorgaan omdat we het in de kerk houden. We adviseren om ook kringsamenkomsten bij voorkeur in de kerk te houden en om vergaderingen zo mogelijk digitaal te houden.