Aanscherping COVID-maatregelen

  

Gisteravond, vrijdag 12 november, zijn nieuwe maatregelen aangekondigd in verband met het oplopende aantal corona besmettingen. We vinden het moeilijk om opnieuw beperkende maatregelen te moeten nemen voor ons gemeente-zijn, omdat we iedere keer als we weer mogen samenkomen en elkaar ontmoeten, daar zoveel vreugde in vinden. Toch willen we als kerk een zo veilig mogelijke omgeving realiseren voor iedereen en ook onze verantwoordelijkheid nemen midden in de samenleving. Zoals steeds sluiten we aan bij de regels van de overheid. Omdat die nog niet helemaal zijn uitgewerkt voor de kerken, nemen we op dit moment de volgende maatregelen:

Op zondag

Tijdens de kerkdiensten kiezen we ervoor om geen coronapas te hanteren. Dat betekent wel dat wij in de kerk de 1,5 meter afstand weer gaan hanteren. Het aantal bezoekers dat op zondag naar de kerk kan, zullen we daardoor verder moeten beperken. We gaan terug van drie naar twee wijken per zondag om ons aan de 1,5 meter te kunnen houden zonder verplichte reservering. Voor komende zondag nodigen we twee wijken uit, namelijk wijk Midden en wijk Noord. Gasten, de jeugd en wie om persoonlijke redenen van het rooster afwijkt zijn altijd welkom. 

Bij binnenkomst en verlaten van de kerkzaal dragen we een mondkapje. Het koffiedrinken na de kerkdienst komt te vervallen.

Datum
Bijzonderheden
Voorganger
Uitgenodigde wijken
12-12-21Avondmaalds W.H. Louwerse; ApeldoornZuid, Maten
19-12-21ds A.C.H. Langbroek; TeugeMidden, Noord
25-12-21KerstW. SmouterMidden, Noord, Zuid
26-12-21ds J.D. Smit; VorchtenMaten, Oost, West
02-01-22W. SmouterMidden, Noord, Zuid
09-01-22PebblesA.E. Lorein; CulemborgMaten, Oost, West

Kinderwerk en jeugd

We willen de activiteiten laten doorgaan, maar in de gegeven omstandigheden de contacten met volwassenen beperken. Daarom: er is oppas en verteldienst voor de kinderen tot groep 5. Oppas en groep 1 en 2 zijn in de benedenzaal. Kinderen van groep 3, 4 en 5 zijn in Dok Zuid, ook vanaf het begin van de dienst. Ouders die niet ‘aan de beurt’ zijn, kunnen hun kinderen vanaf 9.30 uur brengen. We roepen ouders dringend op om bij brengen en halen de 1,5 meter te respecteren.

De jeugdclubs en catechese gaan door, aansluitend bij de maatregelen in het voortgezet onderwijs.

Avondgebed

Het avondgebed op woensdag van 20.30 – 21.00 uur gaat door. Dit biedt gelegenheid voor stilte en gebed, juist in deze opnieuw lastige periode.

Overige activiteiten en vergaderingen

Aansluitend bij de oproep om echt zoveel mogelijk thuis te werken, doen we ook hier de oproep om zoveel mogelijk digitaal bij elkaar te komen en de komende drie weken alleen waar nodig fysiek bij elkaar te komen. Neem in dat geval de 1,5 meter in acht. In de thuissituatie zijn volgens de regels vier gasten welkom.

Gemeenteavond

De geplande gemeente-avond op 25 november gaat niet door. We verschuiven deze avond naar een later moment.

Tenslotte

Begin volgende week volgt er een landelijk advies voor kerken. Op dat moment kijken we of bovenstaande maatregelen toereikend zijn en of aanvullingen nodig zijn. Laten we elkaar ook in de komende periode blijven vasthouden en naar elkaar blijven omzien. We mogen dat doen in het geloof dat God deze wereld in handen heeft en dat Hij ons leven draagt.