Geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing

  

zelfbeheersingDe vrucht van de Geest in negen delen – ze zijn allemaal prachtig om naar te verlangen. Maar de laatste komt wel heel dichtbij: zelfbeheersing. Net zoals de tien geboden eindigen met een werkelijk alles omvattend “je moet niet eens begeren wat van een ander is”, zo eindigt de vrucht van de Geest met het alomvattende “zelfbeheersing”. Ja kijk eens, als dat zou lukken! Als je al die werken van het vlees niet meer zou doen, gewoon omdat je zelfbeheersing hebt, ja dan ben je er wel. Nergens meer dan bij het laatste onderdeel besef je: Goddank gaat het in deze hele reeks om een vrucht en niet om een serie prestaties. Je mag ze zien als een belofte en die vraagt van je dat je juist deze negen trekken beschouwt als iets om naar te verlangen, er om te bidden, je er voor open te stellen. Dat doe je met de belofte van God dat Hij dat verlangen zal vervullen, ook al is het eerst nog maar klein en gedeeltelijk.

Vandaag vieren we het avondmaal: het duidelijkste teken dat God in Christus zich met ons verbonden heeft en door zijn Geest in ons wil werken.

  •       Beluister preek over geloof zachtmoedigheid en zelfbeheersing - Galaten 5:22 - 6:10 - Willem Smouter